Do centra sociálních služeb se vrátili klienti

Upraveno: 04.02.2020
Primátor Radim Křupala společně se svými náměstky 14. února slavnostně přestřihl pásku a znovu tak zahájil provoz centra sociálních služeb na Hradecké ulici. Budova v uplynulých měsících prošla rekonstrukcí ze téměř 11 milionů korun.

Primátor města Radim Křupala společně s náměstky Josefem Stiborským a Martinem Vítečkem ve středu 14. února slavnostně přestřihli pásku a oficiálně tak znovu zahájili provoz centra sociálních služeb na Hradecké ulici. Budova, která prošla od června loňského do ledna letošního roku rozsáhlou rekonstrukcí, sloužila dlouhá léta poskytovatelům sociálních služeb, které se zde od února začaly postupně opět provozovat.

Do opravených prostor se vrátila společnost Krizové a kontaktní centrum Pod Slunečníkem, která poskytuje terénní i ambulantní službu pro drogově závislé, spolek Fokus – Opava, nabízející lidem s mentálním a zdravotním postižením sociální rehabilitace a nově i služby následné péče a podporu samostatného bydlení. Děti a mládež mají znovu k dispozici nízkoprahový klub provozovaný společností Eurotopia.cz. 

"Na projekt byla poskytnuta finanční  dotace z Evropské unie. Jeho cílem byla podpora sociálního začleňování osob formou lepšího přístupu k sociálním službám, resp. zkvalitnění veřejných služeb, které vede ke snižování nerovností sociálních skupin," uvedla vedoucí odboru rozvoje města a Strategického plánování Martina Heisigová.

Rekonstrukcí objektu  o celkové výměře 1257 m2, došlo k vytvoření podmínek pro rozvoj sociální práce s cílovými skupinami, které využívají některou ze služeb, jež centrum poskytuje. Těmi jsou sociální rehabilitace, následné péče, podpora samostatného bydlení, kontaktní centrum a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.

Kompletní rekontrukce objektu zahrnovala kromě nové fasády a zateplení obvodových konstrukcí objektu také rekonstrukci střechy, výměnu oken, dveřních výplní, výměnu rozvodů zdravotechniky, elektro rozvodů – silnoproudu i slaboproudu, plyno-instalace a vytápění včetně výměny kotlů. Stavební úpravy tak přispěly i ke snížení nákladů na provoz budovy. "Změnou vnitřních dispozic, v souladu s potřebným novým bezbariérovým řešením objektu, došlo k vytvoření podmínek pro sociální práci s více klienty, kterým může být v jeden okamžik poskytnuta služba podporující jejich sociální začleňování. Kapacitu poskytovaných služeb  se podařilo navýšit o 17 klientů, v jednom okamžiku je tedy nyní možné poskytnout služby až 71 klientům,"  dodala Martina Heisigová.

Rekonstrukce si vyžádala náklady ve výši  bezmála 11 milionů korun, 90% uznatelných výdajů  přitom pokryla dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, konkrétně z výzvy Rozvoj sociálních služeb.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí