Do konce března je nutné uhradit poplatky za psy

Upraveno: 19.02.2020

Město Opava se rozhodlo nezvyšovat v tomto roce poplatek za psa. Ten tak i v roce 2013 zůstává na hranici 600 Kč za prvního a 900 Kč za každého dalšího psa. Poplatek je pro majitele psů v důchodovém věku ponížen na třetinu základní sazby. Lidé, kteří pobírají jakýkoliv druh důchodu (starobní, invalidní, vdovský, vdovecký či sirotčí), zaplatí pouze 200 Kč za prvního a 300 Kč za každého dalšího psa. Pokud občan žádá o slevu na poplatku z důvodu pobírání důchodu, je nutné, pokud tak již neučinil, aby důchod doložil formou důchodového výměru. Zároveň tento vyplácený důchod musí být jeho jediným zdrojem příjmů.

„Údaje, které občan nechce zveřejňovat a které jsou pro tyto účely nedůležité, například finanční částku, kterou pobírá, je možné před odevzdáním výměru začernit,“ říká Ruth Hrbáčová z odboru finančního a rozpočtového.

Druhou možností je vyžádat si na Okresní správě sociálního zabezpečení (na Krnovské ulici) potvrzení pouze o pobírání důchodu.

Od poplatku jsou osvobozeni nevidomí, bezmocní a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Poplatek je možné uhradit hned několika způsoby: hotovostní platbou na pokladnách magistrátu (pokladna Horní náměstí nebo pokladna Krnovská), složenkou na kterékoli poště nebo bezhotovostním převodem na účet města (č. ú.: 19-1842619349/0800) vedený u České spořitelny (nutno uvést variabilní symbol).

Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, bude mu poplatek vyměřen správcem poplatku platebním výměrem. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky či jejich část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. Zároveň pouze majitel psa, který bude mít řádně uhrazen poplatky může požádat o vydání sáčků pro pejskaře. Ty budou stejně jako v loňském roce vydávány na celý rok jedenkrát ročně.

Publikováno dne 5.3.2013