Po platbě za psy uchovejte variabilní symbol

Upraveno: 07.04.2021
Ilustrační obrázek

Jako každý rok je i letos v březnu potřeba uhradit poplatky za psy. Ty se již řadu let nezměnily a zůstávají na stejné výši. Za prvního zaplatí jeho majitel 600 Kč, za každého dalšího pak 900 Kč. 

Snížené sazby pro osoby pobírající jakýkoliv druh důchodu byly zrušeny. Nižší poplatek ale hradí všichni občané starší 65 let, ti za svého čtyřnohého miláčka zaplatí ročně pouze 200 Kč, pokud jich vlastní více, pak za každého dalšího 300 Kč. Od poplatku jsou zcela osvobozeny osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P, dále osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu výše specifikovaných zdravotně postižených, lidé provozující útulek pro zvířata nebo osoby, kterým stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. Dále je od poplatku ze psů, dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Opavy č. 5/2019, osvobozen poplatník jehož pes je používaný ke canisterapii. Po dobu 12 měsíců se rovněž osvobozuje poplatník, který převzal psa z útulku.    

Poplatek je možné uhradit hotovostně na pokladnách magistrátu, převodem či složenkou, která bude doručena do schránek. Letos však naposled. Město chce jít od příštího roku u psů již jen cestou plateb elektronických- viz. článek níže. K těm je ale potřeba znát variabilní symbol, který byl majitelům psa přidělen při jeho evidenci  a je uveden na složence. Složenku je proto dobré si uschovat, aby bylo možné další roky platbu provést bezhotovostně. V případě ztráty variabilního symbolu ho umějí vyhledat pracovnice magistrátu na pokladnách, na základě žádosti ho sdělí občanům i telefonicky. 

Lada Dobrovolná
tisková mluvčí

Letos pošle město složenky naposledy

Složenky na poplatek za svoz komunálního odpadu či za psa letos dostanete naposledy. Od příštího roku totiž město plánuje tento zastaralý a nákladný systém plateb radikálně změnit.

Náklady na tisk a distribuci složenek rok od roku rostou. Na druhé straně čím dále více lidí využívá jinou formu placení, ať už je to převodem z účtu či osobní návštěvou magistrátní pokladny. Rozhodli jsme se proto, že tento archaický systém zasílání složenek zrušíme,“ řekl primátor Opavy Tomáš Navrátil s tím, že náklady na tisk a distribuci složenek se ročně pohybují okolo 400 tisíc korun a rostoucí cenou poštovních sužeb se neustále zvyšují.

Každý plátce má přidělený unikátní variabilní symbol. Ten najdete na složenkách, které vám byly nebo budou v brzké době doručeny. Doporučujeme si toto číslo dobře uschovat. Budete ho totiž potřebovat i v dalších letech. Pokud ale toto číslo ztratíte, nic se neděje. Budete mít totiž několik možností, jak ho znovu zjistit.

Jednou z možností je návštěva pokladny Magistrátu města Opavy nebo zavolání na telefonickou linku, kterou město spustí v závěru tohoto roku. Na ní vám operátorka variabilní symbol i částku řekne. Nejpohodlněji však půjde tyto poplatky uhradit prostřednictvím Portálu občana, který obsahuje i platební bránu podobnou e-shopům, na kterých nakupujete zboží.

V současné době má Portál občana zatím jen 3 funkce, a to kartu plátce, na které máte přehled všech závazků a pohledávek vůči městu, dále pak uhrazení poplatku za svoz komunálního odpadu a uhrazení poplatku za psa. „Ještě v tomto roce plánujeme, že do Portálu přidáme řadu dalších funkcí, aby občané mohli vše, co se dá vyřešit elektronicky z domova mohli vyřešit právě prostřednictvím Portálu a nemuseli se osobně dostavit na magistrát,“ řekl náměstek primátora Petr Orieščík.

V letošním roce se počítá i se zjednodušením registrace a přístupu do Portálu. Vedle přihlášení přes elektronický občanský průkaz či přes datovou schránku se nově budete moc přihlásit i prostřednictvím tzv. bankovní identity. Tuto možnost zatím nabízí Česká spořitelna a ČSOB, Komerční banka pak bankovní identitu testuje. Další banky by se pak měly v následujících měsících připojit. Přístup do Portálu by tak byl stejný jako přístup do vašeho elektronického bankovnictví. Přihlášení i provoz Portálu občana jsou bezpečné a zdarma.

Roman Konečný
tiskové oddělení