Do konce května je třeba uhradit poplatek za komunální odpad

Upraveno: 23.11.2019
Sazba poplatku za komunální odpad je stejně jako vloni stanovena na 495 korun za osobu a rok. Od platby jsou osvobozeny děti do tří let. Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. května.

Stejně jako v předešlém roce je sazba poplatku za komunální odpad stanovena na 495 korun za osobu a rok. Od platby jsou osvobozeny děti do tří let a další osoby, jejichž přesnou specifikaci lze najít v Obecně závazné vyhlášce č. 5/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu zveřejněné na webu města.

Začátkem května budou k úhradě za odpad rozeslány poštovní poukázky. Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. května. Zaplatit ho lze na poště, na pokladnách magistrátu na Horním náměstí a na Krnovské ulici nebo převodem z účtu,“ uvedla vedoucí oddělení daní a poplatků Ruth Hrbáčová.  

Poplatek za komunální odpad zahrnuje finanční výdaje na provoz sběrných míst, zajištění svozu vytříděných složek komunálního odpadu a jejich dotřídění na třídicí lince a na svoz a odstranění zbytkového netříděného komunálního odpadu. Pokud by Opavané měli hradit skutečné náklady, které v souvislosti s tříděním a svozem komunálního odpadu vynaloží město, pak by částka na hlavu činila cca 885 Kč.

V případě nezaplacení poplatku může jeho výše stanovená platebním výměrem narůst až na trojnásobek. Seznamy neplatičů jsou předávány k vymáhání nezaplacených částek na exekuční oddělení magistrátu města.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí