Do letošních Nápadů pro Opavu přišlo 17 námětů

Upraveno: 27.01.2020
Druhý ročník Nápadů pro Opavu se setkal s velkým zájmem veřejnosti. Do 18. hodiny posledního únorového dne přišlo celkem 17 přihlášek. Nyní se bude ověřovat, zda všechny splňují předepsaná kritéria a mohou se tak ucházet o vaše hlasy.

Druhý ročník Nápadů pro Opavu se setkal s velkým zájmem veřejnosti. Do 18. hodiny posledního únorového dne přišlo celkem 17 přihlášek. Nyní se bude ověřovat, zda všechny splňují předepsaná kritéria a mohou se tak ucházet o vaše hlasy. Projekt, který jich získá nejvíce, pak město ještě letos zrealizuje. Na tzv. participativní rozpočet je vyčleněno 300 tisíc korun.  

Jsme rádi, že přestože Nápady pro Opavu fungují teprve rok, zájem veřejnosti roste. V prvním ročníku přišlo 12 nápadů, letos 17. Svědčí to o tom, že tento koncept funguje a Opavané mají zájem o to, co se v jejich městě děje,“ řekl náměstek primátora Dalibor Halátek, který má celý projekt na starost. „Obecně můžeme říct, že v letošním roce byly přihlášeny projekty typu úprava místních komunikací, rekonstrukce či stavba sportovních či dětských hřišť, vytvoření komunitního centra či dovybavení hudební zkušebny,“ dodal Halátek.

Pravidla Nápadů pro Opavu jsou jednoduchá. Projekt musí mít podporu aspoň 50 Opavanů. Musí se realizovat na městské budově či pozemku, a to nejpozději do 31. prosince letošního roku. Vítězný projekt pak bude realizovat přímo město a může na něj poskytnout až 300 tisíc korun. „V průběhu března se všechny přihlášky budou kontrolovat, zda splňují předepsané podmínky. Následně komise určí, o které z nich může veřejnost od 1. do 31. května hlasovat,“ vysvětlila Veronika Bittová z odboru rozvoje města a strategického plánování.

Hlasovat se bude prostřednictvím webových stránek Zdravého města Opava www.zdravemestoopava.cz. Na této stránce budou zveřejněny všechny přihlášené projekty včetně fotografií případného budoucího umístění.

V loňském roce bylo zasláno celkem 12 Nápadů pro Opavu, komise tvořená zastupiteli a odborníky však do hlasování pustila jen osm z nich. "Ve čtyřech případech jsme museli nápad odmítnout. Například proto, že se s jeho realizací počítalo v rámci investičních akcí na rok 2018. Anebo že byl umístěn v prostoru, se kterým má město jiné plány," uvedl Halátek. Nejvíce hlasů pak získalo rozšíření dětského hřiště v Suchých Lazcích. Protože rozpočet na jeho stavbu byl nižší, mohl být z Nápadů pro Opavu podpořen i projekt s druhým nejvyšším počtem hlasů, a to rekonstrukce hudební zkušebny v Kylešovicích. V součtu oba projekty stály 295 tisíc korun.

Na webu www.zdravemestoopava.cz najdete i všechny náležitosti a informace vztahující se k výzvě Nápady pro Opavu 2018. Další informace vám poskytne odbor rozvoje města a strategického plánování Magistrátu města Opavy (Horní náměstí 67). Kontaktní osobou je Veronika Bittová, veronika.bittova@opava-city.cz, telefon 553 756 400.

Průběžné informace o Nápadech pro Opavu najdete na www.zdravemestoopava.czwww.opava-city.czwww.facebook.com/mestoopava a v Hlásce.

Roman Konečný, tiskové oddělení