Do Opavy se vrací Hans Adam II.

Upraveno: 23.11.2019
Opavu koncem března čeká další mimořádná návštěva. Po dvou letech se k nám vrací kníže Hans Adam II. Hlava Lichtenštejnska zahájí velkou výstavu o svém předkovi, jehož rod byl s Opavou po bezmála čtyři století úzce spojen.

Kníže přijede zahájit unikátní výstavu o svém předkovi

Opavu koncem března čeká další mimořádná návštěva. Po dvou letech se k nám vrací kníže Hans Adam II. Hlava Lichtenštejnska zahájí velkou výstavu o svém předkovi, jehož rod byl s Opavou po bezmála čtyři století úzce spojen. Neveřejná vernisáž výstavy v historické budově Slezského zemského muzea se uskuteční ve čtvrtek 30. března. Hans Adam II. stejně jako před dvěma lety i tentokrát v Opavě stráví dva dny, čtvrtek 30. a pátek 31. března.

Pro Opavu je to mimořádná čest a jsme rádi, že můžeme přivítat tak významnou návštěvu,“ řekl primátor Opavy Radim Křupala. Podle vedoucího oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce opavské radnice Jaroslava Machovského předchozí návštěva knížete natolik nadchla, že už tehdy přislíbil letošní návštěvu. „Vazby Lichtenštejnů na Opavu jsou historicky velmi těsné. Vždyť znak bývalého opavského knížectví se dodnes nachází ve státním znaku Lichtenštejnska. I při první návštěvě se kníže zajímal zejména o architekturu, historii města a o lichtenštejnské stopy na Opavsku. Jsme rádi, že můžeme na tuto návštěvu díky Slezskému zemskému muzeu navázat, a to hned velkou výstavou o předkovi Hanse Adama II. Janu II. knížeti z Lichtenštejna,“ dodal Machovský. Výstavu blíže přiblíží následující článek.

Slezské zemské muzeum představí veřejnosti poklady z darů knížete Jana II. z Lichtenštejna

Přes dvě stě padesát nejcennějších a umělecky nejhodnotnějších skvostů z darů knížete Jana II. z Lichtenštejna bude představeno veřejnosti prostřednictvím nové výstavy, a to v rozsahu, v jakém nebyly k vidění více než sto let.

Slezské zemské muzeum za dobu svého trvání získalo do svých sbírek řadu vynikajících uměleckých děl celoevropského i světového významu. Za mnohé z nich vděčí štědrému mecenáši a donátoru Janu II., knížeti z Lichtenštejna, který v průběhu let 1884 až 1929 daroval muzeu nejen cenné práce ze svých sbírek, ale zajistil i mnoho jiných děl, zakoupených přímo pro doplnění muzejního fondu. „Jan II. byl vzdělaný národohospodář, vynikající diplomat a filantrop. Ročně věnoval velké finanční částky na dobročinné aktivity, podporoval stavbu škol, kostelů či veřejných budov,“ přibližuje tuto významnou historickou postavu ředitelka Slezského zemského muzea Jana Horáková. V neposlední řadě daroval muzeu pozemek a finanční dar na stavbu dnešní Historické výstavní budovy. A právě zde budou vystaveny nejvzácnější poklady z lichtenštejnského mecenátu.

Návštěvníci se budou moci projít lichtenštejnskou obrazárnou, kde zhlédnou například vzácné dílo Lucase van Valckenborcha s názvem Hostina.  Sbírka sochařství představí kolekci třiceti děl, zahrnující gotické dřevořezby i unikátní plakety či medaile, kterými se kromě našeho muzea pyšní i sbírky The Metropolitan Museum v New Yorku či The National Gallery of Art ve Washingtonu. Sbírkově nejobsáhlejší částí pak bude kolekce užitého umění, která představí předměty ze skla, keramiky, porcelánu či unikátní kusy nábytku, například zlacenou dětskou kolébku nebo bohatě zdobenou postel s nebesy. Na výstavě se zájemci seznámí i s dějinami lichtenštejnského rodu  a s jejich působením na Opavsku a Krnovsku. K vidění bude rovněž portrétní galerie členů tohoto rodu z muzejních sbírek.

Rod Lichtenštejnů je významný nejen v dějinách Slezského zemského muzea, ale také Opavy. „Opava má s Lichtenštejny více jak čtyři sta let společnou historii. Právě za jejich vlády zažilo naše město svá nejlepší léta. Jsem proto velmi rád, že současná hlava Lichtenštejnska zahájí v Opavě výstavu, která lidem přiblíží dlouholetého panovníka evropských dějin, jehož dobročinnost měla, mimo jiné, výrazný dopad na fungování města,“ dodává primátor Opavy Radim Křupala.

Výstava s názvem Jan II. kníže z Lichtenštejna. Mecenáš a donátor Slezského zemského muzea je symbolickou oslavou a připomínkou jedné z nejvýznamnějších osobností, které se zapsaly do dějin Slezského zemského muzea. Veřejnosti bude přístupná od 31. března do 13. srpna 2017. Podrobné informace včetně termínů doprovodných akcí a fotografií z výstavy budou průběžně zveřejněny také na oficiálních webových stránkách www.szm.cz.

Výstava vznikla za podpory Ministerstva kultury ČR a statutárního města Opavy.

Kontakt pro novináře:

Mgr. Romana Cieslarová, tisková mluvčí, cieslarova@szm.cz, 733 376 234.

Mgr. Roman Konečný, oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce MMO, roman.konecny@opava-city.cz