Opravami prochází chodníky, zídky i parkovací plochy

Upraveno: 26.07.2021
Ilustrační obrázek

Opraveno. Poslední červnový den dokončili zaměstnanci Technických služeb Opava opravy kamenných obkladů, zídek pro zeleň a laviček v prostoru pěší zóny Horní náměstí – Ostrožná – Hrnčířská.

„Při zatím poslední rekonstrukci pěší zóny byla chybně zvolena technologie stavby těchto zídek, kdy byla betonová konstrukce vybetonována podstatně menší, než byl požadovaný rozměr, a to se provádějící firma snažila dorovnat příliš silnou výplní mezi betonovou konstrukcí a obklady. To znamená, že na betonový základ byly kamenné obklady lepeny na tzv. „koláče“, které byly příliš silné a vzhledem k tomuto nesprávnému technologickému postupu začaly postupně odpadávat,“ uvedl důvody oprav Martin Girášek, provozně-technický náměstek opavských technických služeb.

Místo po opadaných obkladech bylo vždy očištěno, následně dobetonováno do potřebného navýšení a teprve poté správně nalepeny obklady, které by už měly držet na místě. Z velké části byly pro opravu použity původní obklady, tam, kde byl odpadlý díl rozbitý a nepoužitelný, nebo se již nenašel, byly na zakázku zhotoveny nové.

Protože nebyly přelepeny všechny obklady, pouze ty již odpadlé, nadále se může stávat, že budou odpadávat i další z těch původních. Technické služby proto budou nápravu provádět podle potřeby i nadále. Prozatím ukončené rekonstrukční práce stály 250 tisíc korun.

Stav obložení před opravou a po ní. Foto: Technické služby Opava

Další před prázdninami dokončenou opravou je chodník podél hřbitovní zdi v ulici Otická, a to v úseku od správní budovy Městského hřbitova až po Nerudovu ulici. Ten se podařilo opravit dokonce dva týdny před plánovaným termínem.

„Důvodem k tomu byl špatný stav, zejména pak tvořící se bubliny v živičném povrchu chodníku, které znepříjemňovali jak chůzi pěším, tak i např. jízdu s osobními vozíky, a na které byly stížnosti,“ konkretizoval Martin Girášek důvody a pokračoval: „Naši zaměstnanci vybourali starý poškozený chodník včetně betonových zahradních obrub, a po odtěžení a úpravě podloží znovu vybudovali nové obrubníky a postavili chodník z velkoformátové betonové dlažby.“

Teď už jen zbývá dát čas trávě, která celou akci v okolí chodníku doplní svojí zelení. Veškeré práce na opravě chodníku byly opět realizovány silami technických služeb, tentokrát s nákladem 650 tisíc korun.

Chodník v Otické ulici před opravou a po ní. Foto: Technické služby Opava

Do třetice se podařilo ukončit práce na úpravě parkovací plochy před domy č. 2344 a 2345 (psali jsme o ní v květnové Hlásce) na Horově náměstí. Také zde byl podnět od občanů, který město vyhodnotilo jako oprávněný. Kromě vytvoření plochy pro parkování ze zatravňovací dlažby o výměru 234 m² došlo k přeložení lampy veřejného osvětlení a napojení na kanálovou vpusť. Také tato akce, která stála 361 tisíc korun, byla dokončena dříve, a to o celý jeden měsíc.  

Parkoviště na Horově náměstí před rekonstrukcí a po ní. Foto: Technické služby Opava

Martin Kůs
tiskové oddělení