Dotazníkové šetření: Spokojenost obyvatel a mobilita v Opavě

Upraveno: 19.11.2019
V Opavě právě začínají dva průzkumy mezi obyvateli města. Jeden zkoumá spokojenost s životem ve městě, druhý pak dopravu. Tazatelé se budou nejméně 550 respondentů dotazovat v průběhu měsíce června.

Ve spolupráci Statutárního města Opava a odborné organizace CI2, o. p. s., právě začínají dva průzkumy mezi obyvateli města zaměřené na sledování kvality života a udržitelného rozvoje českých měst. Jedná se o dotazníkové šetření s cílem zjistit zejména míru spokojenosti občanů s životem v Opavě či úrovní i dostupností základních služeb. Druhý průzkum se pak týká mobility a způsobů dopravy obyvatel. Obdobná šetření  v rámci aktivit místní Agendy 21 probíhají opakovaně také v jiných městech ČR a jejich výsledky lze spatřit na webových stránkách CI2, o. p. s. (http://indikatory.ci2.co.cz - indikátory ECI označené A1 a A3).

Dotazníkové šetření v Opavě bude probíhat v průběhu měsíce června 2016. Očekává se, že z celkového počtu obyvatel starších 15 let bude dotazováno nejméně 550 obyvatel dle předem stanoveného klíče, aby bylo dosaženo reprezentativního vzorku. Tazateli jsou proškolení studenti, kteří se při začátku každého rozhovoru prokáží tazatelským průkazem. Oslovování občanů bude probíhat zejména na ulicích, ale také přímo v domácnostech.

Prosíme proto oslovené občany, aby věnovali svůj čas a odpověděli tazatelům na řadu položených otázek. Napomůžete tak rozvoji Opavy a podáte zpětnou vazbu, jak se Vám zde žije. Výsledky dotazníkového šetření budou představeny na podzim 2016.

Odbor rozvoje města a strategického plánování