Drogová prevence na opavských základních školách

Upraveno: 23.02.2020

Od října 2014 probíhají preventivní besedy pro žáky 9. tříd základních škol, které jsou zaměřeny na protidrogovou prevenci. „Jsou realizovány v rámci spolupráce mezi Statutárním městem Opava a opavskou Věznicí a ústavem pro výkon zabezpečovací detence“, informovala Bc. Dagmar Polášková, protidrogová koordinátorka Statutárního města Opava.

Každá beseda je rozdělena do tří částí. V první mají slovo tři odsouzené ženy, které si nyní odpykávají trest odnětí svobody v souvislosti s užíváním návykových látek. Vždy jde o ženy, které jsou zařazeny na specializované oddělení pro výkon ochranného léčení nebo tímto oddělením prošly. Žáky velmi podrobně a emotivně seznámí se svým životním příběhem a cestou, která je dovedla až k drogám. „Pokud se mezi vámi najde alespoň jeden, kterého můj příběh přiměje k tomu, aby řekl NE, až mu jednou někdo drogu nabídne, bude pro mě mít tato beseda opravdu smysl“, říká jedna z žen, které se rozhodly přijít před žáky a svěřit se jim. Žáci jsou také psychologem Mgr. Janem Bernardem, který ve věznici s odsouzenými pracuje, seznámeni se systémem léčby v České republice a také o možnostech, kam se mohou obrátit v případě, kdy mají ve své blízkosti někoho, kdo návykové látky užívá.  

Následně mohou vhodit do připravené schránky anonymní dotaz a začíná druhá část besedy, kdy je prostor pro diskuzi nad položenými otázkami. „Není pro mě vůbec jednoduché před vámi hovořit o nejhorších dnech mého života“, dodala další odsouzená žena. Žáci však kromě otázek také mnohdy vyjadřují svou podporu odsouzeným na jejich, teď už správné, cestě dalším životem.

Závěrečná, velmi důležitá část besedy probíhá již ve třídách s pedagogy, kdy jsou s dětmi probírány otázky připravené psychologem. Ty se vztahují nejen k problematice drog, ale především k závislostem v celé jejich šíři, včetně aktuálních závislostí na počítačových hrách a komunikačních sítích. „Tato část je velice přínosnou zpětnou vazbou, která nám ukazuje, že všech 8 besed mělo smysl a budeme v nich i nadále pokračovat“, shrnula tisková mluvčí věznice Barbora Šumberová.