Dukelská kasárna budou dějištěm Branných dnů

Upraveno: 23.11.2019
V týdnu od 15. do 19. května jsou v areálu Dukelských kasáren připraveny pro školy branné závody, které prověří schopnosti dětí zvládat krizové situace. V sobotu 20. května pak proběhne ve stejném duchu soutěžní klání i pro širokou veřejnost.

V letošním roce jsou opět nejen pro děti školou povinné připraveny branné závody, které prověří jejich znalosti a schopnosti zvládat krizové situace.

Cílem celé akce je seznámit a přiblížit školní mládeži i široké veřejnosti postupy a chování v krizových situacích, které je mohou potkat v každodenním životě. Patří sem například první pomoc nebo zvládání požárních rizik. Mimo to samozřejmě zařazujeme klasické branné disciplíny jako střelbu a hod granátem, které vždy zaujmou,“ lákají pořadatelé.

Branný závod pro školy bude probíhat ve všední dny od pondělí 15. do pátku 19. května v Dukelských kasárnách a je rozdělen do několika bloků. První den je určen pro ty úplně nejmenší z mateřských škol, které čeká hravé branné soutěžení a povídání. V úterý pak proběhne pod vedením Armády ČR místní kolo branného závodu Wolfram pro družstva žáků osmých tříd základních škol. Vítězné družstvo se může těšit na dvoudenní závodní soustředění ve vojenském prostoru Libavá.

Ve středu a ve čtvrtek se do branných dnů mohou zapojit žáci základních škol obou stupňů. Pro ně jsou disciplíny upraveny tak, aby mohla soutěžit vždy celá třída. Důraz je přitom kladen na spolupráci a koordinaci při řešení problémů. Pátek patří školám středním, pro které už nejsou jednotlivé branné disciplíny příliš velkou neznámou, proto budou soutěžit v klasickém branném závodě družstev.

V sobotu 20. května pak proběhne ve stejném duchu soutěžní klání pro širokou veřejnost, kam jsou zváni všichni, kdo si rádi zasoutěží ve střelbě a jiných disciplínách, anebo si chtějí zopakovat zásady první pomoci a jiných potřebných znalostí,“ zvou pořadatelé všechny Opavany.

Akci pořádá Mendelovo gymnázium Opava spolu se Statutárním městem Opavou, na organizaci se spolupodílí i Spolek živé historie a Armáda ČR.