Dukelská kasárna jsou na prodej

Upraveno: 16.02.2020

Radní na svém zasedání 30. ledna odsouhlasili záměr vyhlášení výběrového řízení na prodej Dukelských kasáren. Zároveň byla sestavena pracovní skupina, která se bude touto problematikou zabývat.

„Určitě nebude jednoduché najít vhodného kupce, jehož záměr využití objektu musí být samozřejmě v souladu s územním plánem. Ten tuto oblast dislokuje na rezidenční bydlení, popřípadě občanskou vybavenost. Nicméně doufám, že se takový kupec najde,“ uvedl opavský primátor Zdeněk Jirásek a dodal: „Samozřejmě, že ale kasárna nehodláme prodat za každou cenu. Pokud by například nastala situace, že by byla nabídková cena neadekvátně nízká či zamýšlené využití v nesouladu s plány města, nic nám nebrání v tom, abychom toto výběrové řízení ukončili bez výběru kupce a za půl roku či třeba za rok nevypsali konkurz nový. Obecně věřím v to, že jde o pozemek developersky velmi cenný, který ve vhodné chvíli najde svého investora.“

Do doby prodeje přitom město nabídne Dukelská kasárna filmovým ateliérům. Místním i zahraničním televizním společnostem bude rozeslán dopis s tím, že mohou v případě zájmu natáčet v těchto autentických historických prostorách.

Dukelská kasárna ani v této době nezejí prázdnotou – prostory využívá jako sklad nejen město Opava, ale také OKO či Slezské divadlo. Pořádají se zde hasičská cvičení sdružení dobrovolných hasičů, kteří zde mají, stejně jako jejich kolegové z profesionálního hasičského záchranného sboru MS kraje, rovněž své sklady.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí

Publikováno dne 31.1.2012