Dům kultury Petra Bezruče se stal národní kulturní památkou

Upraveno: 21.11.2019
Historická budova Domu kultury Petra Bezruče v Opavě se v pondělí 20. února stala národní kulturní památkou. O zapsání stavby architekta Leopolda Bauera na seznam unikátních památek rozhodla vláda.

Historická budova Domu kultury Petra Bezruče v Opavě se v pondělí 20. února stala národní kulturní památkou. O zapsání na seznam unikátních památek rozhodla vláda. „Jsme rádi, že je tato historicky velmi cenná budova Leopolda Bauera na seznamu vedle takových památek, jako je například Karlštejn,“ řekl náměstek primátora Dalibor Halátek. Mezi národní kulturní památky patří přes 300 historicky či architektonicky nejvýznamnějších staveb.

Budova Domu kultury Petra Bezruče byla postavena na začátku 20. století jako reprezentativní budova Obchodní a živnostenské komory. Vzhled budovy byl zachován až dodnes, a tak můžeme stále obdivovat sochařskou výzdobu průčelí budovy, která pochází z ateliéru Josefa Obetha, ale také sloupy s vyloženým kladím, na nichž stojí sochy představující řemeslné dovednosti. Objekt v dnešní době slouží kulturním potřebám města, konají se zde koncerty, slavnostní shromáždění, sídlí zde Městská knihovna a Hospodářská komora. V roce 2000 až 2002 prošla tato budova rekonstrukcí. Jednalo se jak o opravy fasád a střechy, tak o opravu interiéru. Celá rekonstrukce pak vyšla město na 23,1 milionu korun.

Kulturní památky, které tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa, prohlašuje vláda ČR nařízením za národní kulturní památky a stanoví podmínky jejich ochrany.

Ministerstvo kultury při výběru kulturních památek navrhovaných k prohlášení za národní kulturní památky vycházelo především z hodnocení celého prohlášeného souboru národních kulturních památek s cílem vytipovat dosud méně, popřípadě vůbec nezastoupené skupiny kulturních památek, které však svým významem do souboru národních kulturních památek bezesporu patří.

Do souboru kulturních památek, které by měly být tímto návrhem nařízení vlády prohlášeny za národní kulturní památky, vybralo Ministerstvo kultury 8 staveb občanské vybavenosti z 1. poloviny 20. století, které dokumentují slohovou pluralitu architektonické tvorby tohoto období. Všechny jsou vynikajícími díly našich předních architektů.

Kulturní památky prohlašuje Ministerstvo kultury, národní kulturní památky prohlašuje vláda.