Dvě městské části se dočkají nové kanalizace

Upraveno: 04.02.2020
Opavská radnice získala dotaci z Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 na vybudování kanalizace v městských částech Milostovice a Zlatníky.

Opavská radnice dlouhodobě usiluje o zlepšení nakládání s odpadními vodami v jednotlivých městských částech. Letos získala dotaci z Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 na vybudování kanalizace ve Zlatníkách a Milostovicích. Nová splašková kanalizace, na které by se mělo začít pracovat v červenci, bude dlouhá 4,4 kilometru, součástí stavby budou také všechny kanalizační přípojky. Ve Zlatníkách pak bude postavena i nová centrální čistírna odpadních vod.

 „Od loňského roku máme od Státního fondu životního prostředí vydán registrační list, několik měsíců intenzivně pracujeme na dodání všech potřebných podkladů, které povedou k vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Se zhotovitelem, který vyšel z výběrového řízení, už byla podepsána smlouva o dílo,“ uvedl náměstek primátora Dalibor Halátek a dodal: „Cena vycházející z projektu byla stanovena na více než 82 milionů bez DPH, podařilo se nám ale vysoutěžit částku podstatně nižší. Vítězná cena je 57,8 miliónu korun bez DPH. Podstatnou část nákladů přitom pokryjí evropské fondy“.