Envicup 2014 zná své vítěze

Upraveno: 22.02.2020

V pátek 7. listopadu, u příležitosti Světového dne Ekoškol, čtveřice opavských škol slavnostně zakončila společný projekt Envicup 2014. ZŠ a MŠ Opava-Vávrovice, ZŠ a MŠ Opava-Komárov, ZŠ a MŠ Opava-Malé Hoštice a ZŠ a MŠ Opava-Suché Lazce v sále kulturního domu v Držkovicích za účasti hostů a školních týmů vyhodnotily celoroční soutěže, které v rámci Envicupu proběhly, a ocenily vítěze. Pozvaným hostům v rámci odpoledního programu představili svou cestu projektem, pestrou paletu realizovaných aktivit a pokřtili jedinečný osvětový kalendář. Ten vznikl z výtvarných prací žáků. Vzhledem k tomu, že celé slavnostní pásmo probíhalo v režii samotných dětí, jednalo se o milý a nevšední zážitek završený velikým potleskem.

Cílem Envicupu je podpořit aktivní partnerství, spolupráci a výměnu zkušeností neúplných základních škol v městských částech Opavy v oblasti ochrany životního prostředí a environmentálního vzdělávání s co nejširším zapojením veřejnosti. Pořadatelskou školou a hlavním garantem prvního ročníku se stala ZŠ a MŠ Opava-Vávrovice, která staví na vlastních bohatých zkušenostech a oceněních za činnost v mezinárodním programu Ekoškola. Její ředitel Pavel Gregor říká: „Po rekapitulaci všech aktivit a zhodnocení přínosů jsme se rozhodli s Envicupem pokračovat. Pořadatelskou štafetu dalšího ročníku tentokrát převezme ZŠ a MŠ Opava-Komárov.“

Realizaci projektu podpořilo město Opava z grantu na podporu životního prostředí a EVVO a sponzoři školy.

Kateřina Durčáková
Koordinátorka EVVO