EU zmrazila dotace pro ČR, příjemci v Moravskoslezském kraji to nepocítí

Upraveno: 16.02.2020

Evropská unie pozastavila přísun peněz z evropských fondů do České republiky. Nelíbí se jí množství auditních nálezů, zejména v oblasti veřejných zakázek a výběru projektů. Na odstranění nedostatků dala termín do června. Informovalo o tom 14. března Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Proplácení projektů z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko v roce 2012 bude pokračovat bez přerušení, příjemci peněz to nepocítí.

„Proplácení projektů bude plynule pokračovat. Kraj, primátoři a starostové, veřejné ani soukromé organizace se nemusí obávat, že by peníze v roce 2012 na projekty nedorazily nebo se zpozdily,“ uklidňuje David Sventek, ředitel Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko. Zdůraznil, že problémy vytýkané Evropskou komisí českým programům se netýkají přímo Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. „Máme nastavený průhledný a dobře fungující systém, peníze spravujeme pečlivě a zodpovědně, což potvrzují dosud provedené audity,“ tvrdí Sventek.

Regionální rada Moravskoslezsko má peníze proplácení projektů zajištěny ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Po proplacení peněz příjemcům v Moravskoslezsku jsou souhrnné žádosti o refundaci prostředků EU předávány Ministerstvu financí ČR, které je po kontrole, tzv. certifikaci, posílá Evropské komisi. Certifikované prostředky, které Komise schválí a proplatí, se vracejí do Česka zpět do státního rozpočtu. „Díky rychlému čerpání máme u nás v regionu více než roční náskok a nehrozí neplnění pravidel n+2, n+3. Ta udávají, jak musí být peníze v čase a jednotlivých letech čerpány,“ dodává Sventek.

Regionální rada Moravskoslezsko je v letech 2007-2013 zodpovědná za uplatnění přibližně 19 miliard korun z evropských fondů. Doposud podpořila 647 projektů dotací bezmála 14 miliard korun. Za uskutečněné projekty a jejich části proplatila na účty příjemců přes 7 miliard korun a z nich přes 5 miliard korun (216,1 milionů EUR) bylo vráceno Evropskou komisí do státního rozpočtu.

Mgr. Michal Sobek
vedoucí odboru marketingu a posílení absorpce
Regionální rada Moravskoslezsko
Úřad Regionální rady
Na Jízdárně 2824/2
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
tel.: + 420 552 303 549, mobil: +420 725 743 531

mailto:michal.sobek@rr-moravskoslezsko.cz
 www.rr-moravskoslezsko.cz

 

Publikováno dne 16.3.2012