Forenzní značení invalidních vozíků začne od poloviny srpna

Upraveno: 23.02.2020

Městská policie Opava v rámci prevence kriminality realizuje od července 2014 projekt Ministerstva vnitra ČR na forenzní identifikační značení jízdních kol syntetickou DNA. V tomto roce se rozhodla tuto preventivní aktivitu rozšířit o možnost nechat si zaevidovat a označit invalidní vozík. K tomuto rozhodnutí vedly hned dva důvody. Jedním z nich byl samotný zájem handicapovaných občanů a dále skutečnost, že v poslední době často dochází ke krádežím zdravotnických pomůcek, jejichž hodnota se pohybuje v řádech desítek až stovek tisíc korun.

Vlastní evidence a značení invalidních vozíků bude prováděno stejným způsobem jako u jízdních kol.Zájemce musí být osobou s trvalým pobytem na území Statutárního města Opavy nebo jeho městských částí. Předem se přihlásí na daný termín a čas na webových stránkách městské policie vyplněním online formuláře. Pro registraci je potřeba mít s sebou občanský průkaz a doklad o nabytí kompenzační pomůcky(pokud jej nemá, bude s ním sepsáno čestné prohlášení). Značící roztok lze aplikovat jen na čistý, odmaštěný a suchý invalidní vozík, což platí i u jízdních kol.

Strážníci s koordinátorkou prevence kriminality městské policie mají v plánu značit invalidní vozíky a jízdní kola až do vyčerpání počtu zakoupených značících sad pro letošní rok.

Petra Stonišová
mluvčí Městské policie Opava