Fungování mateřských škol se obnoví 25. května

Upraveno: 27.05.2020
Ilustrační obrázek

Mateřské školy zřizované městem Opavou budou znovuotevřeny v pondělí 25. května. Radnice v příštích týdnech zajistí důkladnou plošnou desinfekci všech školských zařízení a desinfekci na ruce pro děti a učitele, aby se co nejvíce zamezilo šíření koronaviru. Předškoláci nebudou muset nosit roušky, naopak školou povinné děti je mít musí.

Město prostřednictvím jednotlivých školek zjišťovalo zájem o umístění dětí. Ten byl poměrně velký, proto se rozhodlo o otevření všech školek.

Od stejného data se začne vyučovat i na prvním stupni základních škol, docházka však bude nepovinná a bude záležet na rozhodnutí rodičů, zda děti do školy pošlou nebo zda budou i nadále využívat dálkové výuky.  Podmínkou zařazení do kolektivu je dobré zdraví, nemocné děti či děti z rizikových skupin by měly zůstat doma. Třídy budou rozděleny do skupin po 15 dětech, nošení roušky v nich bude záležet na rozhodnutí učitele. Ve společných prostorách školy (šatny, chodby atd.) bude rouška povinná.

Deváté třídy budou otevřeny v omezeném režimu od 11. května. Školní jídelny budou fungovat u jednotlivých zařízení podle zájmu rodičů.

Činnost Střediska volného času v tomto školním roce už nebude obnovena, fungovat bude až od letních prázdnin (tábory a jiné aktivity). Stejně tak nebudou otevřeny školní družiny.

Rodiče se s případnými dotazy mohou obracet přímo na školu či školky, kterou jejich dítě navštěvuje. V případě, že vláda s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci změní podmínky, budeme veřejnost informovat.

Roman Konečný
tiskové oddělení

Přehled manuálů pro fungování školských zařízení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví připravilo soubor hygienických a bezpečnostních pokynů pro fungování školských zařízení do konce školního roku.

Zde si můžete stáhnout platné manuály:

Mateřské školy

Základní školy

Základní umělecké školy

Střední školy a konzervatoře

Vyšší odborné školy

Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školy, které realizují jednoleté pomaturitní studium.

Školská poradenská zařízení

Domovy mládeže/ internáty

Střediska volného času

Dílčí opatření se mohou v jednotlivých zařízeních lišit, záleží vždy na rozhodnutí ředitele/ředitelky, v případě dotazů vždy kontaktujte konkrétní školské zařízení.