Gudrichova ulice projde během devíti měsíců celkovou rekonstrukcí

Upraveno: 22.02.2020

V pondělí 2. března bude zahájena celková rekonstrukce ulice Gudrichova, a to v úseku od ulice Boženy Němcové po železniční přejezd U ulice U Zastávky. „Rekonstrukce, která potrvá až do konce listopadu, vyjde městskou kasu na více než 25 milionů korun,“ uvedla první náměstkyně primátora Simona Bierhausová s tím, že práce bude na základě výsledku výběrového řízení provádět firma Strabag a. s.

V rámci rekonstrukce dojde k opravě vozovky, vjezdů, chodníků a výstavbě nového veřejného osvětlení. Součástí prací budou i přeložky inženýrských sítí, nový přejezd železniční tratě a chodník podél trati až k sídlišti 17. listopadu. „Celá akce probíhá ve spolupráci s SmVaK Ostrava, a. s., které budou v těchto místech provádět výměnu vodovodu z důvodu havarijního stavu,“ dodala Simona Bierhausová.

Rekonstrukce s sebou přinese značná dopravní omezení pro obyvatele Kylešovského kopce. „Vzhledem k rozsahu a náročnosti prací je bohužel nutné zajistit úplnou uzavírku celého úseku opravované ulice. Stavební firma samozřejmě počítá s umožněním příjezdu obyvatel zde bydlících ke svým domům, pro ostatní dopravu bude vyznačena objížďka po ulici Bílovecké a Boženy Němcové. Takto bude také vedena náhradní trasa linky městské hromadné dopravy číslo 213,“ vysvětlil referent oddělení správy dopravy a pozemních komunikací Dalibor Novotný

Vzhledem k tomu, že do uzavřeného úseku vyúsťují i některé jednosměrné komunikace, bude nutné tyto komunikace dočasně zobousměrnit. S ohledem na jejich šířku tak dojde i k omezení parkování vozidel. „V této souvislosti prosíme obyvatele nejen o trpělivost při objíždění uzavřeného úseku, ale také o dodržování přechodného dopravního značení v uzavírce a na objízdných trasách, aby se předešlo kolizním situacím či dopravním nehodám,“ uvedl Dalibor Novotný na závěr.

 

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí