Hasiči cvičili společně se svými polskými kolegy

Upraveno: 23.02.2020

V sobotu 26. září proběhlo v Branicích, místní části Držkovice za nepříznivého deštivého počasí společné cvičení jednotek sborů dobrovolných hasičů ze západní části Opavska a jejich polských kolegů. V rámci čtvrtého ročníku společných cvičení opětovně vyzkoušeli svou  akceschopnost při mimořádných událostech, zejména povodních. Jednotky sborů dobrovolných hasičů z Brumovic, Holasovic, Palhance, Vávrovic a Malých Hoštic společně s polskými kolegy z Gminy Branice a jejích místních částí Blisczyzce, Lewice, se u hraničního mostu Držkovice /Dzierżkowice sešli počtvrté, aby si společně vyzkoušeli spolupráci při mimořádných událostech, jako jsou povodně.

Tomuto společnému cvičení přihlíželi zástupci města Opavy, obcí Holasovice a Brumovice, jakož i polské Gminy Branice. „Jednotky z našich měst a obcí byly seznámeny s vybavením a se zařízením pro ochranu před povodněmi. Dále proběhla ukázka plnění pytlů s pískem prostřednictvím dávkovače. Uskutečněn byl rovněž nácvik těsnění a zvyšování hrází, kdyby byla velká voda,” říká Stanislav Baca, starosta Gminy Branice. Jeho obec byla letos hlavním organizátorem celého cvičení.

Cvičení se zúčastnilo několik desítek dobrovolných hasičů. „Dobrovolní hasiči z obou stran hranice opět předvedli, že jsou připraveni v případě problémů okamžitě zasáhnout”, dodala Martina Věntusová, pověřená vedoucí odboru kancelář tajemníka opavské radnice. V pořadí již čtvrté cvičení bylo realizováno po ukončení projektu „Posílení akceschopnosti JSDH při povodních” spolufinancovaného Evropskou unií v rámci  v rámci Operačního programu Česká republika-Polská republika 2007-2013.

Tento společný česko-polský projekt koordinovalo od roku 2010 Statutární město Opava. „Jsem velmi rád, že se toto, již v pořadí čtvrté, společné cvičení povedlo, i přes to, že nám počasí moc nepřálo. Spolupráce s polskou stranou je v naší příhraniční oblasti absolutně nezbytná a na velmi dobré úrovni. Chtěl bych poděkovat jak polským kolegům za přípravu této akce, tak i jeho účastníkům,” uzavírá Martin Dostál z odboru rozvoje města a strategického plánování opavského magistrátu.

V pořadí páté společné cvičení proběhne v příštím roce opět na české straně, tentokrát v Brumovicích. Obě země se budou v pořádání cvičení střídat až do roku 2017.