Hazard ve městě budou regulovat hned dvě vyhlášky

Upraveno: 21.02.2020

Zastupitelé na svém zasedání 16. prosince schválili dvě vyhlášky, které by měly napomoci regulovat některé negativní dopady hazardních her provozovaných na území Statutárního města Opavy. První z nich stanoví časy, kdy je loterie, sázkové a jiné podobné hry zakázáno provozovat, a to konkrétně:

v pondělí až čtvrtek v časech od 00.00 hod. až do 10.00 hod. a od 22.00 hod. až do 24.00 hod.

v pátek v čase od 00.00 hod. až do 10.00 hod.

v sobotu v čase od 01.00 hod. až do 10.00 hod.

v neděli v časech od 01.00 hod. až do 10.00 hod. a od 22.00 hod. až do 24.00 hod.

Tato vyhláška vstoupí v platnost 1. února 2014.

O měsíc později začne platit i vyhláška druhá, která na území města zakazuje propagaci hazardu s výjimkou vnitřních prostor provozoven.

Vyhláška říká, že výlohy, okna, vstupy či jiné stavební otvory musí být zabezpečeny proti nahlížení do interiéru místností, v nichž jsou hazardní hry provozovány. Samotné provozovny musí být označeny nápisem „herna“ nebo „kasino“, a to pouze jednou. Výška písma nebo grafického znázornění názvu provozovny pak nesmí přesahovat 20 cm,“ vysvětlila překladatelka vyhlášky, metodička vnitřního řízení magistrátu Renáta Mrákotová a shrnula i další omezení:

„Zakázáno je umístění jakýchkoliv symbolů a nápisů upozorňujících na provozování hazardu. Označení provozovny nesmí mít reklamní charakter, v žádném případě nesmí být provozovna nebo její název označen světelně. Nepřípustné je dále umístění světelného zařízení informujícího o stavu hry a výši možné výhry, o otevírací době či o jiných výhodách pro hráče ve výloze, okně, vchodu nebo na jakémkoliv jiném místě obvodového pláště provozovny.“

Ne všechna omezení se vztahují na provozovny, v nichž je hazard pouze doplňkovou činností k poskytování restauračních služeb. Za porušení vyhlášky může být uložena pokuta až do výše 200 tisíc korun.

Lada Dobrovolná Tisková mluvčí