Herní prvky za Slezankou pobaví i poučí

Upraveno: 08.12.2019
Ve vnitrobloku za Slezankou se začalo s úpravami v části parku poblíž Popské ulice. Ta bude sloužit primárně dětem. Vyrostou zde dva dřevěné mechanické herní prvky, první bude pracovat s pískem, druhý s vodou.

V uplynulých měsících prošlo prostranství za Slezankou řadou úprav. „Chceme konečně začít s konkrétními kroky, které povedou k rekultivaci daného prostranství. Vycházíme přitom z mínění veřejnosti, které nám v průzkumech jasně dalo najevo, že by zde mělo zůstat co nejvíce zeleně,“ uvedl začátkem června, kdy se s pracemi začínalo, primátor Radim Křupala. Chodníky byly předlážděny, sloupy veřejného osvětlení vyměněny za nové, které jsou nejen estetičtější, ale i ekologičtější. Zelené plochy byly rekultivovány. Nový je i mobiliář, tedy lavičky a parkové koše.

Nyní se začalo s úpravami v částí parku poblíž Popské ulice. „Rádi bychom do centra města přivedli maminky s dětmi. Tento prostor proto bude primárně určen těm nejmenším. Osazen bude dřevěnými herně edukačními prvky, kde si děti budou moci nejen hrát, ale zároveň se i seznámit se základními fyzikálními principy,“ řekl primátor Křupala.

Na ploše vyroste imitace staveniště se systémem pro transport písku. Druhý mechanický prvek bude pracovat s vodou. Děti ji budou moci pumpovat a rozvádět korýtky do dvou ramen. Součástí vodní sestavy bude i lopatkový mlýnek či stavidla.

Do vyhotovení herních prvků a terénních úprav investuje město cca 1 milion korun.

Nad pracemi souvisejícími s přípojky vody dohlížejí pracovníci národního památkového ústavu, místo napojení totiž prochází významnou archeologickou lokalitou. Pokud by došlo k nějakému nálezu, práce by musely být na čas přerušeny „Doufejme, že se vše podaří tak, aby voda mohla být napojena ještě v letošním roce,“ uvedl hlavní architekt města Petr Stanjura a pokračoval: „Ještě nyní na podzim zde budou osazeny lavičky. Počítáme i s dalšími úpravami okolí herních prvků, vše je připraveno, realizovat se však budou až příští rok na jaře. Jsou zde rozvedeny smyčky z veřejného osvětlení na nasvícení daného prostoru. Zvažuje se i vybudování tzv. bosého chodníku“.

V dané lokalitě chce město dále pracovat s vodními prvky. Další fáze úprav ale mohou pokračovat až po ucelení vize o celém prostoru vnitrobloku, souvisí tedy se studií na využití objektu Slezanky včetně bezprostředních partií atria a přilehlých pasáží parku.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí

Ilustrační fotografie- obdobně budou vypadat i herní prvky v prostoru za Slezankou