Hláska hostila delegaci z Polska

Upraveno: 16.02.2020

Do Opavy poprvé po komunálních volbách zavítala dne 8. srpna 2011 oficiální delegace polského města Katovice vedená Piotrem Uszokem, prezidentem města. Na radnici hosty přivítal primátor města prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. a paní 1. náměstkyně primátora Ing. Pavla Brady. Dosavadní spolupráce měst byla vyhodnocena jako přínosná a primátoři měst společně vyjádřili zájem v ní nadále pokračovat. Prioritami budoucí spolupráce budou i nadále kultura, sport, a mládež. Města budou rovněž usilovat o čerpání dotačních prostředků na společné projekty, rozvíjené budou rovněž společné aktivity v rámci mezinárodních sítí měst.

Nejbližší plánovanou společnou akcí bude v Opavě opět po dvou letech pořádaný Sportovní den partnerských měst, kterého se Katovice budou účastnit již potřetí. Spolu s nimi zavítají v polovině září letošního roku do Opavy rovněž mladí sportovci z Liptovského Mikuláše a polských měst Ratiboř a Zywiec.

Spolupráce mezi městy byla zahájena v roce 2005, iniciátory byly Slezské univerzity sídlící právě v Opavě a Katovicích. V následujících letech se spolupráce zaměřovala především na oblast sportu, mládeže a kultury, Opava se často zapojovala např. do programu Česko-polských kulturních dnů v Katovicích.

 

Jaroslav Machovský
referent pro zahraniční vztahy