Hlásku navštívili Tři králové

Upraveno: 26.11.2019
Na opavskou Hlásku dorazila v pátek velmi vzácná návštěva. Náměstek primátora Martin Víteček přivítal v pracovně primátora Tři krále, kteří přišli spolu s děkanem Janem Czudkem popřát městu do nového roku.
Na opavskou Hlásku dorazila v pátek velmi vzácná návštěva. Náměstek primátora Martin Víteček přivítal v pracovně primátora Tři krále Kašpara, Melichara a Baltazara, kteří přišli spolu s děkanem Janem Czudkem v rámci tradiční Tříkrálové sbírky popřát městu do nového roku. Úředníci i politici přispěli koledníkům do kasičky.
Letošní Tříkrálová sbírka v Opavě probíhá od 1. do 14. ledna. V pátek 5. ledna odpoledne pak prošel Opavou tříkrálový průvod s živým velbloudem. Na Horním náměstí byl připraven program uspořádaný ve spolupráci se Slezským divadlem. V loňském roce se opavské Charitě podařilo vybrat 1 901 016 korun. Za to se nakoupil zdravotní materiál pro klienty ošetřovatelské, pečovatelské a hospicové péče, auto pro pečovatelskou službu, vysokozdvižný vozík pro Chráněné technické dílny, zaměstnávající osoby znevýhodněné na trhu práce a zahájily se přípravné práce pro stavební úpravy sociálně terapeutické dílny Radost, v níž nalézají útočiště mentálně postižení.
Další informace najdete na webu Charity Opava. Fotografie z této návštěvy najdete na facebooku města /mestoopava.
Roman Konečný, tiskové oddělení Magistrátu města Opavy