Hlasujte o největších problémech města

Upraveno: 20.11.2019
V pondělí 24. října proběhlo v KD Na Rybníčku Fórum Zdravého města. Hlasováním občanů zde byl vytvořen žebříček problémů, které podle nich naše město nejvíce pálí. Nyní je o nich možné do konce prosince hlasovat prostřednictvím webového formuláře.

Hlasovat prostřednictím webu bylo možno do konce roku 2016.

V roce 2011 se Opava stala členem národní sítě Zdravých měst ČR, jejichž cílem je vytvořit z města co nejkvalitnější a nejpříjemnější místo pro život svých obyvatel. Jedním z prostředků, jak občany zapojit do rozhodování o dění ve městě, jsou i diskusní fóra, která se za účasti vedoucích představitelé města, zástupců jednotlivých odborů magistrátu i organizací města, konají každoročně.

Letošní, již páté fórum, proběhlo v pondělí 24. října v kulturním domě Na Rybníčku. Na úvod byly občanům vysvětleny principy Zdravých měst i konaného diskusního setkání. Poté se měli možnost blíže seznámit s projektem Emise - více zde. Náměstek primátora Dalibor Halátek následně shrnul postup řešení TOP problémů města, které byly navrženy na fóru v loňském roce. Pak už se rozběhly diskuze u šesti kulatých stolů o záležitostech, které podle Opavanů město nejvíce „pálí“.

Probírala se témata z oblasti vzdělávání, kultury, sportu, urbanismu, komunikace, ekonomiky, cestovního ruchu, zaměstnanosti, životního prostředí, dopravy a řady dalších. Novinkou byla pocitová mapa, na které mohli lidé označit místa, která se jim v našem městě líbí či nelíbí, kde se necítí bezpečně a podobně. Najdete ji na adrese pocitovamapa.nszm.cz/opava-2016 a můžete do ní přispět i vy.Se svými náměty přispěli i členové zastupitelstva dětí a mládeže. U každého stolu pak byla hlasováním vybrána vždy dvě témata, která získala nejvíce hlasů. Z problémů, které se objevily v jednotlivých oblastech, byl na závěr hlasováním všech přítomných sestaven žebříček nejžhavějších problémů. Jako nejpalčivější byla označena otázka prostupnosti města pro cyklisty. Za další dva největší problémy, které by mělo město řešit, pak lidé označili rekonstrukci loutkového divadla či jeho případného přesunutí do nových prostor a modernizaci kina Mír.

Navržené problémy budou nyní ověřeny u obyvatel města formou ankety, která bude publikována také v Hlásce. „Chceme dát prostor k vyjádření i lidem, kteří na veřejném fóru nebyli, a ověřit si, zda považují vybrané problémy za stejně důležité,“ vysvětlila význam ankety koordinátora projektu Zdravé město Barbora Bendíková s tím, že hlasovat bude možné do konce roku.

Nejpalčivější problémy, které vzejdou z dotazníkového šetření, budou předloženy vedení města a radním k přijetí opatření a návrhu řešení.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí

Více fotografiií najdete na facebooku města