Hlasujte pro nejlepší projekt v Nápadech pro Opavu

Upraveno: 28.01.2020
Osm projektů zařazených do letošních Nápadů pro Opavu bude bojovat o vaše hlasy. Hlasování bude spuštěno 1. května a probíhat bude až do půlnoci 31. května. O den později zveřejníme výsledky.

 

Osm projektů zařazených do letošních Nápadů pro Opavu bude v květnu bojovat o vaše hlasy. Pokud chcete kterýkoliv z těchto projektů podpořit, stačí najet na stránky www.zdravemestoopava.cz, tak si všechny nápady puštěné komisí do hlasování prohlédnout a tomu, který vás zaujme, můžete dát svůj hlas. „Do jednoduchého hlasovacího formuláře stačí napsat jméno, e-mail a bydliště. Průběžné výsledky budeme zveřejňovat každé pondělí vždy v pravé poledne. Aby byla soutěž dramatičtější, poslední průběžné výsledky zveřejníme v pondělí 21. května,“ řekla koordinátorka Zdravého města Opava Veronika Bittová.

Hlasování bude spuštěno 1. května a probíhat bude až do půlnoci 31. května. Konečné výsledky budou zveřejněny na stejném webu v pátek 1. června ve 12 hodin. Další informace najdete na www.zdravemestoopava.cz nebo na www.facebook.com/mestoopava. Na webu Zdravého města Opava najdete i nápady, které komise nemohla pustit do hlasování, a to včetně zdůvodnění, proč se tak stalo. 

Původně zastupitelstvo na realizaci projektů vyčlenilo částku 300 tisíc korun. „Zájem ze strany veřejnosti však byl tak velký a projekty natolik zajímavé, že se vedení města rozhodlo tuto částku navýšit. Jsem rád, že se podařilo prosadit můj návrh a tuto částku jsme navýšili na 700 tisíc korun. Podaří se tak realizovat více zajímavých nápadů,“ vysvětlil náměstek primátora Dalibor Halátek.  

Které Nápady usilují o vaše hlasy?

Zrušení označení zón s parkovacím oprávněním pro karty typu V bez poplatku a zrušení karet typu „V“
Předkladatel navrhuje zrušit označení zón s parkovacím oprávněním pro karty typu V bez poplatku a zrušení karet typu V, a to na celém území města. Podle něj dochází k neadekvátnímu privilegiu bezplatného parkování pro část obyvatel a diskriminace jiných skupin. Zrušením by podle něj došlo ke zvýšení dostupnosti možnosti parkování. Náklady jsou nulové.

Dětské hřiště ZŠ Opava, Englišova
Z
 původně nevyužitého školního pozemku ZŠ Englišova se pedagogům za pomocí rodičů podařilo vybudovat základ dětského hřiště. Předkladatelka chce dětské hřiště dovybavit opěrnou zídkou, vodním prvkem s odtokovými žlábky, pískovištěm, ohništěm, sedacími kládami a dalšími hracími prvky. Tímto vybudovat bezpečný, podnětný a inspirativní prostor dětem. Nápad by rovněž vyřešil letitý problém školní družiny – děti již nebudou muset kvůli hraní venku odcházet mimo prostory školy a rodičům se díky tomu usnadní jejich vyzvedávání. Náklady jsou podle předkladatelky 300 tisíc korun.

Úprava místní komunikace za vojenským splavem 
Cílem nápadu je úprava povrchu komunikace za vojenským splavem v Opavě-Kateřinkách. Silnice je poseta výmoly a v zimě nebezpečnými bahnitými loužemi, v létě je jakýkoli pojezd automobilem nebo i bicyklem spojen s vířením obrovského množství prachu. V současné době místo slouží jako příjezdová komunikace k 365 zahradám v této kolonii. Výstup nápadu by posloužil hned několika cílovým skupinám – zahrádkářům, vodákům, cyklistům a také jednotkám IZS, které toto místo využívají k pravidelným výcvikům u vodního kanálu. Předkladatel náklady ocenil na 300 tisíc korun.

Workoutové hřiště v Malých Hošticích
Sportovní areál TJ Slavia Malé Hoštice je celoročně přístupný občanům Malých Hoštic a také lidem z města Opavy a okolních obcí.  Již nyní je součástí areálu dopravní hřiště, fotbalové hřiště, hřiště s umělým povrchem, tenisové kurty, dětské hřiště s lanovkou a cvičící prvky pro seniory. Cílem nápadu je další rozšíření volnočasového využití veřejnosti, navštěvující sportovní areál. Venkovní fitness neboli workoutové cvičební prvky jsou v oblibě především u dospívající mládeže a pomáhají rozvíjet její tělesnou kondici. V případě realizace tohoto nápadu by v rámci otevření workoutových prvků proběhla i předváděcí exhibice, na které by se lidé seznámili s různými cviky prováděnými na sestavě. Rozpočet byl stanoven na 250 tisíc korun, z toho by 100 tisíc přispěla městská část.

Volnočasové hřiště Kateřinky
Tento nápad řeší nedostatek hřišť pro starší děti, které už vyrostly ze skluzavek a pískovišť. Cílem nápadu je vybudování nového hřiště na Holasické ulici se šplhacími a balančními prvky, které uvítají především děti školního věku. Výstupem nápadu bude vybudování nových prvků – dvou šplhacích sestav, bradel, kladiny na pružinách, trojkladiny a stezky dovednosti – uprostřed sídliště, v blízkosti základní a mateřské školy. Předkladatelka náklady vyčíslila na 299 tisíc korun.

Položení umělého trávníku MŠ Heydukova (Pastelka)
Cílem nápadu je úprava nevyužitého přírodního trávníku a jeho náhrada umělým trávníkem, který zajistí větší bezpečnost a pohodlí dětí při venkovních aktivitách. Tento prostor pak může být využíván při sportovních a kulturních akcích určených pro děti a rodiče i v případě méně příznivého počasí, což přírodní trávník vždy neumožňuje. Rozpočet je 170 tisíc korun.

Výškopisný a polohopisný plán + projekt chodníku na Slavkovské ulici, Opava-Jaktař
Cílem nápadu realizace přípravné dokumentace projektu chodníku na ulici Slavkovská v Jaktaři je urychlit možnost vlastní výstavby potřebného chodníku jeho neprodleným zařazením do plánu investičních akcí města Opavy. Výstupem nápadu je zajištění bezpečnosti chodců, zejména dětí, které se po této frekventované vozovce pohybují při cestách do a ze školy. Náklady byly vyčísleny na 71 tisíc korun.

Dětské a workoutové hřiště v Suchých Lazcích
Cílem tohoto nápadu je realizace dětského a workoutového hřiště v Suchých Lazcích na nevyužitém prostoru za brankami na obecním fotbalovém hřišti. Zmíněný prostor bude rozdělen na tři části: hrací plochu pro děti, posezení pro diváky a workout hřiště.  Dětský hrací prvek bude umístěn tak, aby byl dobře viditelný i pro rodiče sedící poblíž budovy TJ a zároveň maximálně využil prostor ochranné zóny. Prvky pro workout jsou vybrány tak, aby maximálně využily nabízený prostor a nabídly pokud možno co největší počet cviků pro co nejvíce uživatelů. Workoutové hřiště by v případě realizace sloužilo široké veřejnosti. Nápad má již připravenu studii, která je k nahlédnutí na http://www.suchelazce.cz/clanky/workout-hriste. Náklady jsou 300 tisíc korun.  

Roman Konečný
tiskové oddělení