Hliník mohou sbírat nejen děti školou povinné

Upraveno: 28.11.2019
Také letos se mohou školy, které jsou na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Opava, zapojit do soutěže ve sběru hliníku. Soutěž, která startuje 1. října, město organizuje již po sedmé.

Také letos se mohou školy, které jsou na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Opava, zapojit do soutěže ve sběru hliníku. Jejím smyslem je podpořit recyklaci hliníku a to především tenkostěnného a zároveň posílit vytváření návyků a postojů šetrných k životnímu prostředí. Soutěž, která probíhá od 1. října do konce května, již po sedmé organizuje odbor školství ve spolupráci s odborem životního prostředí opavského magistrátu. „V loňském školním se zapojilo celkem 13 škol, které celkově sesbíraly 2 695 kilogramů hliníku,“ uvedla koordinátorka EVVO  Kateřina Hnátová s tím, že nejúspěšnější školy získávají finanční odměnu. Oceněny jsou první tři školy, které nasbírají největší množství hliníku v přepočtu na jednoho žáka a také škola, která celkově, bez ohledu na počet dětí, sesbírá hliníku nejvíce.

Na soutěži město spolupracuje s firmou Ritschny kovošrot a sběrné suroviny s. r. o. Do sběrny této společnosti na ulici Vávrovické může donést hliník každý občan.

A proč se vlastně tento velmi lehký kov sbírá? Hliník se vyrábí z bauxitové rudy těžené v povrchových dolech, proces jeho výroby je velmi energeticky náročný a finančně nákladný. Při jeho výrobě je navíc produkováno velké množství toxického odpadu. V přírodě se stejně jako všechny kovy špatně rozkládá a zbytečně zůstává na skládkách, proto je třeba ho recyklovat. Tenkostěnný hliník se využívá jako struskotvorný materiál při výrobě oceli, tlustostěnný hliník je recyklován na materiál pro další výrobu.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí