Hokej by mohla v budoucnu provozovat s.r.o, kde bude jediným společníkem město

Upraveno: 23.02.2020

Zastupitel za Změnu pro Opavu Libor Witassek na dnešním zasedání zastupitelstva předložil materiál navrhující řešení situace v opavském hokejovém klubu. Ten zastupitelé 24 hlasy schválili a deklarovali tak svůj záměr založit společnost s ručením omezeným, kde jediným společníkem bude statutární město Opava a jejím účelem bude provozování hokejového klubu v Opavě.

Financování hokeje je dlouhodobě nevyřešené. V zájmu města není fungování hokeje ukončit. Je však nutné najít rozumnou rovnováhu mezi zájmy města, které dlouhodobě podporuje sportování dětí a mládeže, a požadavky klubu. Existovalo několik variant, vím, že mnou navrhované řešení není levné, ale zajišťuje dlouhodobé fungování hokeje,“ uvedl Witassek přímo na zastupitelstvu.

Samotné založení společnosti musí opět projít schválením zastupitelstva stejně tak jako jmenování jednatelů a členů dozorčí rady.

Celé usnesení bylo schváleno v tomto znění: 

Zastupitelstvo města

1.         ukládá

a)         primátorovi města připravit veškeré podklady pro založení společnosti s ručením omezeným Hokejový klub Opava s.r.o. (pracovní název), kde jediným společníkem bude Statutární město Opava a účelem je provozování hokejového klubu v Opavě

b)         primátorovi města svolat v nejbližší možné době zasedání zastupitelstva města v souvislosti s bodem 1a) tohoto usnesení

2.         schvaluje

            a)         záměr odkoupení závodu od HC Slezan Opava a.s. v maximální hodnotě 2,7 mil. Kč bez DPH, jehož součástí jsou:

-           veškerá práva a licence k hokejovým soutěžím HC Slezan Opava a.s. platná k datu 7.9.2015

-           obchodní jméno a logo HC Slezan Opava

-           hokejové vybavení všech hokejových družstev v HC Slezan Opava

-           veškerá práva k hráčům registrovaným v HC Slezan Opava platná k datu 7.9.2015

-           veškerá práva vyplývající ze smluv mezi HC Slezan a.s. a spolkem HC Slezan Opava

             b)         záměr převodu závodu na Hokejový klub Opava s.r.o., a to formou vkladu (navýšení) do základního jmění společnosti Hokejový klub Opava s.r.o.

3.         schvaluje

            dlouhodobý koncept financování opavského hokeje dle následujících principů:

a)         město zajišťuje financování provozu zimního stadiónu v Opavě,

b)         příspěvek Statutárního města Opavy bude pouze na sportování dětí a mládeže v maximální hodnotě do 4 mil. Kč ročně,

c)         financování sportu dospělých hráčů hokeje musí zajistit management společnosti Hokejový klub Opava s.r.o.,

d)         vyúčtování dotací Statutárního města Opavy do hokejového klubu bude zveřejněno položkově na webových stránkách klubu a řádně vyúčtováno poskytovateli dotace nejpozději do 30 dní po ukončení zúčtovacího období, v souladu s účetními standardy platnými v České republice,

e)         SMO bude usilovat o zastoupení v hokejovém zapsaném spolku a účast v orgánech tohoto spolku, který provozuje hokejové soutěže mládeže paralelně s obchodní společností,

f)         dlouhodobým záměrem města je prodat většinový podíl společnosti Hokejový klub Opava s.r.o. investorovi, který bude schopen dlouhodobě financovat sportování soutěží dospělých hráčů v tomto klubu.

Zastupitelé dnes zároveň schválili milionovou částku na dofinancování HC Slezan Opava,  tato dotace je určena na podporu mládežnických družstev od žáků po juniory.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí