Hospodářský výbor PS PČR 5. prosince projednal návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na příští rok

Upraveno: 18.02.2020

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na svém 37. zasedání dne 5. prosince 2012 projednal návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013. Svými usneseními č. 221 a č. 222 přijal navrhovaný rozpočet a k němu příslušné pozměňovací návrhy.

Na schválení definitivní verze rozpočtu Poslaneckou sněmovnou se zatím ještě čeká.

Pro Moravskoslezský kraj schválení rozpočtu fondu dopravy znamená, že v příštím roce bude plynule pokračovat výstavba jedenáctky u Mokrých Lazců. Pokračovat bude také ke konci letošního roku zahájená stavba navazujícího úseku Prodloužená Rudná.

V neposlední řadě byly vyčleněny finanční prostředky na přípravu klíčových staveb v našem kraji, mezi něž patří obchvaty Opavy, Krnova nebo třinecké stavby komunikace I/11.

Na pokračování výstavby Mokrých Lazců je v rozpočtu SFDI, schváleném hospodářským výborem, vyčleněna částka přesahující 1,1 mld. Kč. Stavba Prodloužené Rudné obdrží dalších 300 miliónů korun.

„Skutečnost, že financování jedenáctky u Mokrých Lazců bude od příštího roku díky evropským fondům bezproblémové, považuji za velký úspěch,“ říká místopředsedkyně Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 a hrabyňská starostka Zdeňka Jordánová (ČSSD).

Na další pokračování přípravy krnovského a opavského obchvatu je vyčleněno celkem 32 miliónů korun, dálniční přivaděč Prodloužená Rudná obdrží dalších 19 miliónů korun.

„Chtěla bych poděkovat všem moravskoslezským poslancům. Hodně nám pomohli při zajištění financí na tyto klíčové stavby. Za trvalou podporu a spolupráci patří dík také Moravskoslezskému kraji,“ dodává hrabyňská starostka Jordánová.

Výsledek jednání hospodářského výboru poslanecké sněmovny přivítala rovněž náměstkyně opavského primátora a předsedkyně Sdružení, Pavla Brady (SZ). „Jsem velmi ráda, že se podařilo dosáhnout tohoto výsledku. Jsem přesvědčena, že jsme pro západní část našeho kraje dosáhli maxima možného“.

Sdružení bude nadále pokračovat ve své intenzivní činnosti. „S objemem peněz na silniční stavby v našem kraji jsem osobně s ohledem na rozpočtové možnosti státu spokojen. Nakonec všechno dobře dopadlo. V příštím roce nás ale čeká další spousta hodin velmi tvrdé a systematické práce. Na rok 2014 musíme prosadit další financování Prodloužené Rudné a zasadit se o zahájení výstavby obchvatů Krnova a Opavy. A to nebude vůbec lehké“, uzavírá tajemník Sdružení Martin Dostál.

V Opavě dne 12.12.2012

Ing. Martin DOSTÁL, v. r. tajemník

Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57

Tel.: 553 756 402, 604 229 417

E-mail: martin.dostal@opava-city.cz

Publikováno dne 12.12.2012