Hospodářský výbor Sněmovny podpořil důležité silnice pro Opavsko

Upraveno: 23.02.2020

 

Rozpočet fondu dopravy na rok 2016 schválen Hospodářským výborem Poslanecké sněmovny

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na svém 29. zasedání dne 11. listopadu 2015 projednal návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016. Svým usnesením č. 204 přijal navrhovaný rozpočet předložený českou vládou.

Pro Moravskoslezský kraj schválení rozpočtu fondu dopravy v tomto výboru znamená, že v příštím roce bude pokračovat výstavba dálničního přivaděče Prodloužená Rudná. V rozpočtu fondu dopravy je na ni vyhrazena částka 656,531 miliónů korun. Stát tuto stavbu plánuje spolufinancovat z evropských fondů, a to z nového Operačního programu Doprava 2014-2020.

V rozpočtu SFDI je také pamatováno na realizaci stavby „Silnice I/11 Opava, severní obchvat-východní část“, na kterou bude k dispozici 302,421 miliónů korun. Další finančně pokrytou stavbou bude „Silnice I/57 Krnov, severovýchodní obchvat“, na který bude uvolněno v příštím roce 322 miliónů korun.

U obou těchto staveb by měly být zapojeny finanční prostředky z fondů Evropské unie. Rozpočet dopravního fondu uvolní v příštím roce také finance na pokračování přípravy klíčových silničních staveb v západní části Moravskoslezského kraje. Mimo jiné bude pokračovat projektová příprava západní části severního obchvatu Opavy, na který budou uvolněny finanční prostředky ve výši 18 miliónů korun. Za tyto finanční prostředky bude moci být vyhotovena dokumentace pro stavební povolení (DSP), inženýrská činnost pro stavební povolení a expertíza DSP. Na definitivní schválení rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky se zatím ještě čeká.

Ing. Martin Dostál
tajemník Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57