I vy můžete podpořit projekt Obědy pro děti

Upraveno: 23.02.2020

Rodičům dětí v tíživé životní situaci, kteří se snaží problémy aktivně řešit, pomáhá po celé republice obecně prospěšná společnost Women for women. Jednou z jejích aktivit je i projekt „Obědy pro děti“ podporující žáky, jejichž rodiče si nemohou dovolit platit jim obědy ve školních jídelnách. Pomoc je poskytována prostřednictvím základních škol, respektive školních jídelen na základě darovací smlouvy tak, aby se obědy dostaly opravdu k dětem a podpora nemohla být zneužita. Finanční příspěvky nikdy nejsou předány přímo rodinám.

S organizací Women for women navázal spolupráci také odbor školství Magistrátu města Opavy, který zajistil, aby se do projektu mohly zapojit všechny opavské základní školy.

„Pedagogičtí pracovníci jednotlivých škol sami vytipovali žáky, kteří pomoc potřebují a splňují i kritéria projektu a poté podali na náš odbor žádosti. Organizace Women for Women vyhledala poskytovatele daru, konkrétně společnost Bidvest Czech Republic. Ta v Opavě provozuje jak své distribuční sklady, tak i jednu z výrobních továren a patří mezi nejvýznamnější dodavatele potravin pro školní jídelny. Vzhledem k tomu, že stravování pro opavské školy zajišťuje příspěvková organizace Zařízení školního stravování Opava, stala se se souhlasem radních příjemcem daru právě tato organizace,“uvedla vedoucí odboru školství Andrea Štenclová.

Společnost Bidvest podpořila projekt částkou 169 403 korun a zajistila tak 48 vybraným dětem teplé obědy do konce letošního školního roku. „Součástí firemní strategie je i finanční podpora projektu Obědy pro děti, který považujeme za transparentní a dobře vedený. Líbí se nám, že na výběru potřebných dětí se podílí sama škola a její učitelé, kteří žáky osobně znají a jsou také obeznámeni s jejich rodinnou situací,“ uvedl generální ředitel společnosti Bohumil Volf.

Pomoci přitom může každý, jednotlivci, organizace či firmy. Finanční podporu je možné zaslat na transparentní účet nadace obecně prospěšné společnosti Women for women vedený pod číslem 888555999/5500.Více informací o projektu lze najít na webu www.obedyprodeti.cz.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí