Informace pro podnikatele

Upraveno: 20.11.2019
Podnikatelé, kteří nakupují, prodávají, ničí a zneškodňují pyrotechnické výrobky kategorií P2, T2 a F4 v rámci živnosti volné, mohou tuto činnost vykonávat od 5. září letošního roku pouze v rámci živnosti vázané.

Podnikatelé, kteří nakupují, prodávají, ničí a zneškodňují pyrotechnické výrobky kategorií P2, T2 a F4 v rámci živnosti volné, mohou tuto činnost vykonávat od 5.9.2016 pouze v rámci živnosti vázané „Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací“. Tuto živnost jsou povinni ohlásit před uvedeným datem, nejpozději dne 4.9.2016 na živnostenském úřadě.

V rámci ohlášení živnosti, kdy mohou živnost ohlásit v plném rozsahu včetně ohňostrojných prací, musí doložit požadovanou odbornou způsobilost pro její provozování dle přílohy č. 2 k živnostenskému zákonu. Dle přechodných ustanovení zák. č. 206/2015 Sb., (zákona o pyrotechnice) není nové ohlášení živnosti podané před datem 5.9.2016 zpoplatněno. 

Živnostenský úřad Magistrátu města Opavy