Investiční akce v roce 2016

Upraveno: 30.01.2020
Na investiční akce je v letošním roce v rozpočtu města vyčleněno necelých 47 milionů korun. O zařazení dalších k případné realizaci bude vedení radnice rozhodovat v průběhu roku, podle aktuální finanční situace města.

Přinášíme vám stručný popis investičních akcí, které byly zařazeny k realizaci na letošní rok. Celkově je na ně v rozpočtu města vyčleněno necelých 47 milionů korun. Částky, které by mělo investovat město, jsou vždy jen předpokládané, nemusí tedy odpovídat konečné skutečnosti. Finanční náklady lze totiž přesněji vyčíslit až po vysoutěžení konkrétní veřejné zakázky.

Severní obchvat – východní část 

Na základě smlouvy o spolupráci s investorem celé stavby Ředitelstvím silnic a dálnic ČR bude město z vlastních zdrojů financovat nově vystavěné objekty, které budou v jeho vlastnictví.  Jedná se například o pěší komunikace, cyklistickou stezku, veřejné osvětlení okružní křižovatky na ulici Hlučínská a další. Předpokládaná investice města je dle projektové dokumentace 18,84 milionu korun.

Rekonstrukce mostu na ulici Slavkovské

Most, který je v havarijním stavu, byl v roce 2014 provizorně opraven. Na základě závěrů vyplývajících z hlavní prohlídky mostu je však nutné ho zbourat a postavit most zcela nový. V rozpočtu města je na tuto akci vyčleněno 9 milionů korun.

Podvihov – obecní úřad a hasičská zbrojnice

Stávající budova úřadu městské části, která slouží i hasičům, je v havarijním stavu. Proto bude zdemolována, nově postavený objekt bude sloužit stejným účelům. V roce 2014 již bylo na tuto akci přiděleno z rozpočtu města 1,5 milionu korun, nyní jde o dofinancování dalšími 2 miliony. Dva miliony přispěje sama městská část, o zbývající dotaci do částky 7,1 milionu byl požádán Moravskoslezský kraj. 

Demolice bývalé trafostanice

Půl milionu je určeno na demolici zbývající části objektu Ministerstva zemědělství ČR v prostoru za Slezankou, konkrétně bývalé trafostanice.  Na základě smlouvy o převodu vlastnictví ze státu na město musí být stavba odstraněna nejpozději do 12. září 2016.

Zastávky MHD – přístřešky II. etapa

Milion korun je určen na výstavbu nových přístřešků na autobusových a trolejbusových zastávkách. Vytipovány byly na základě podnětů občanů a Plánu udržitelné mobility města.

Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě–Komárov

Jedná se o vybudování II. etapy společné stezky pro chodce a cyklisty podél silnice I/11 v úseku od ulice U Černého mlýna po spojku směrem na Kylešovice. Finanční prostředky ve výši cca 4 miliony korun byly na tuto akci ponechány již v rámci rozpočtu města v roce 2015, zbývající část, zhruba 2,5 milionu, bude nutné dofinancovat z rozpočtu letošního.

Projektová příprava

Na přípravu projektových dokumentací budoucích investičních akcí, na průzkumy, zaměření, vypracování posudků, geometrických plánů a podobně vyhradilo město necelých 8 milionů korun.

Na zatím nespecifikované investiční akce je vyčleněno 4,7 milionu korun.

Zároveň probíhá příprava na investiční akci Rekreační oblast Stříbrné jezero. Investorem projektu je Ministerstvo financí ČR. Celkové náklady jsou odhadovány na 98 milionů korun. Město uhradí z vlastních zdrojů dle předpokladů zhruba 4 miliony, které jsou takzvanými nezpůsobilými náklady, ty však prozatím nejsou v rozpočtu alokovány. V rámci stavby bude provedena revitalizace blízkého okolí Stříbrného jezera, vybudován podchod pod komunikací Rolnická a lávka přes řeku Opavu s napojením na Městské sady.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí