Jak jsou na tom opavské děti s kouřením?

Upraveno: 23.02.2020

Kouření je celosvětovým problémem a každoročně na následky s ním spojené umírá stále více lidí. Celorepublikový průměr, kdy děti mají první zkušenosti s cigaretami, je 10 let. Zajímá vás, jak je na tom naše město? To lze zjistit z průzkumu, který zrealizovalo Statutární město Opava ve 4. ročnících opavských základních škol.

483 žáků ve věku 9 – 12 let se v anketě vyjadřovalo k otázkám spojeným s problematikou kouření. Odpovídali na dotazy, zda si již někdy z cigarety potáhli, jak se případně k cigaretě dostali a kdo v rodině kouří. Z výstupů vyplývá, že zhruba 13,5 % dotázaných dětí již svou zkušenost s kouřením má. O něco málo lépe jsou na tom dívky, kdy cigaretu vyzkoušelo necelých 11 %, chlapecká zkušenost se blíží k 16 %. Nejčastěji děti cigarety získaly od svých rodičů a kamarádů. Celých 66 % těchto dětí s cigaretovou zkušeností pochází z rodin, kde je alespoň jeden z rodičů kuřákem, oproti tomu dětí, které doposud cigaretu nezkusily, pochází z kuřáckých rodin pouze 34 %.

Je nesporné, že na chování dětí má výrazný vliv chování jejich rodičů, případně dalších blízkých osob žijících s nimi ve společné domácnosti nebo které uznávají jako své vzory. Důležitý je rovněž přístup rodiny a celé společnosti k těmto legálním drogám, jako jsou právě cigarety a alkohol. Pokud nechceme, aby naše dítě těmto „zálibám“ holdovalo, měli bychom jít především my sami příkladem.

Dagmar Polášková
protidrogová koordinátorka a manažerka prevence kriminality Statutárního města Opavy