Jak se změní opavská doprava?

Upraveno: 22.02.2020

Jaká budoucnost čeká dopravu v Opavě? Jaké dopravní stavby bude nutno postavit? Jak zlepšit místní MHD? A jak vyřešit dnešní kritická dopravní místa ve městě? O tom všem je seriál veřejných projednávání Plánu udržitelné mobility, který v pondělí v podvečer odstartoval v Opavě.

První veřejná diskuze se uskutečnila v Základní škole Šrámkova. „Je to tématika, která se dotýká nás všech a účastníci se dozvěděli spoustu zajímavých informací a plánů. Jsem moc rád za diskuzi, která proběhla. A to i přes slabší účast. Doufám ale, že na další projednávání přijde více lidí ,“ řekl náměstek primátora Opavy Dalibor Halátek, podle kterého se první změny v opavské dopravě mohou projevit už ve velmi krátké době. Plán, který se týká jak chodců, tak i cyklistů nebo řidičů, obsahuje i dlouhodobý výhled do roku 2040. Dosavadní předpokládané investice do dopravy by měly v tomto období dosahovat až 375 milionů korun.

Náplní i cílem plánu je podpora využívání bezpečné pěší a cyklistické dopravy a zajištění plynulé a komfortní MHD i plynulé individuální automobilové dopravy včetně možnosti parkování. Navržena budou opatření vedoucí k větší bezpečnosti, například plošnými zónami s omezenou rychlostí na 30 km/hod., k bezpečným přechodům, inteligentním zastávkám a systému zpoplatněného parkování. Plán navrhuje celou řadu změn. Pro řešení pěší dopravy je např. stěžejní úprava přechodů pro chodce přes zatížené silnice. „Prioritou bude přechod pro chodce před Slezskou nemocnicí. Velký tlak veřejnosti je také na vybudování přechodu pro chodce v centru přes ulici Praskova,“ uvedl Dalibor Halátek. Nezbytné je i propojení sítě a zajištění bezpečného pohybu cyklistů po radiálách Krnovská, Olomoucká a Těšínská cyklistickými pruhy na vozovce. Na ulicích Zámecký okruh a Praskova je navrženo snížení počtu jízdních pruhů pro vozidla na dva a zbylý prostor je možné využít pro cyklistické pruhy a nástupní prostor MHD. Jednou z již připravovaných akcí je cyklostezka od Ostroje do Komárova, která se začne v první etapě stavět již letos.

Diskutovat o tomto plánu můžete v úterý 24. února v ZŠ T.G.Masaryka, ve středu 25. února v ZŠ Mařádková, příští pondělí 2. března v ZŠ Kylešovice, v úterý 3. března v ZŠ Englišova a ve středu 4. března na úřadě MČ Komárov, a to vždy od 16:30 hodin. Další informace naleznete na www.mobilita-opava.cz. Fotografie z akce najdete na www.facebook.com/mestoopava.

Roman Konečný, pracovník vztahů k veřejnosti a šéfeditor webových stránek města