Jaktarku přemostí nová lávka

Upraveno: 19.11.2019
Most na Slavkovské ulici přes vodní tok Velká, Opavanům spíše známý pod názvem Jaktarka, je už delší dobu v havarijním stavu. Bude proto zdemolován a nahradí ho most nový.

Most na Slavkovské ulici přes vodní tok Velká, Opavanům spíše známý pod názvem Jaktarka, je už delší dobu v havarijním stavu. V roce 2014 byl sice provizorně opraven, na základě závěrů vyplývajících z jeho prohlídky je však nutné ho zbourat a postavit most zcela nový.

S demolicí by se mohlo začít v druhé polovině dubna, poté budou zahájeny práce na výstavbě nového mostu z monolitického železobetonového rámu, který bude založen na velkoprůměrových pilotách. Délka přemostění je 8,82 metrů,“ uvedla vedoucí odboru investic magistrátu města Opavy Jana Onderková.

Součástí stavby bude také úprava stávající dešťové kanalizace, oprava dotčené části komunikace, výstavba části nového chodníku a obnova chodníku kolem budovy školy a mateřské školky. Během prací je nutné počítat s dopravním omezením.

Předpokládaná cena na celou investiční akci byla vyčíslena na 6,5 milionů korun. Městu se však nakonec podařilo vysoutěžit zakázku za 4,827 milionů. Veškeré práce by měly být ukončeny nejpozději do poloviny prosince.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí