Jana Horáková byla oceněna Medailí Statutárního města Opavy

Upraveno: 16.02.2020

Zastupitelé města Opavy schválili na svém zasedání 2. května 2011 návrh na udělení Medaile Statutárního města Opavy Mgr. Janě Horákové a to za zásluhy o uchování a rozšiřování tradic zahraničního i domácího odboje a jedinečné vojenské historie.Ocenění převzala společně s finanční odměnou ve výši 20.000,- Kč v pátek 6. května  v rámci oslav Dne osvobození v kavárně Obecního domu.

Jana Horáková působí dvacet let jako vedoucí dříve Památníku Ostravské operace v Hrabyni, nyní Památníku II. světové války začleněného do Slezského zemského muzea v Opavě.

Kromě scénáře nové expozice v Hrabyni, považované odborníky za špičkovou v České republice (získala jako výstava roku 2009 1. cenu v národní soutěži muzeí Gloria Museálie), je autorka mnoha dalších úspěšných krátkodobých výstav. Patří k největším znalcům tragického osudu štítinského rodáka generála Heliodora Píky. Díky dlouholeté spolupráci s jeho synem, panem Dr. Ing. Milanem Píkou, získala pro Památník jeho pozůstalost. Spolu s doc. Hanzlíkem z brněnské Univerzity obrany je autorkou unikátní výstavy Jedna oprátka za druhou přinášející poprvé podrobné informace též o pachatelích justiční vraždy velkého vlastence.

Podílela se na těchto výstavách, které byly na území Opavy:

- v roce 2004 Heliodor Píka - Život a smrt generála

- v roce 2005 Heliodor Píka - Náčelník Čs. vojenské mise v SSSR

- v roce 2006 Heliodor Píka - Střípky z alb

Spolupracovala rovněž na vzniku tří dokumentů České televize, věnovaných H.Píkovi:

- 2008 - Dopisy z cely smrti

- 2009 - Tajné akce StB - Můj otec generál

- 2010 - Můj otec generál

Jana Horáková si svou vynikající prací, velkou obětavostí a neobyčejně lidským vztahem k bojovníkům za svobodu získala jejich velké uznání a respekt. Významně tak přispěla i k šíření dobrého jména Opavy a Opavska, kam se mnozí veteráni a pamětníci každoročně rádi vracejí i s rodinami.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí

Foto: Jaroslav Vavříček