Jarní úklid se naplno rozjede začátkem dubna

Upraveno: 23.11.2019
Tak jako každý rok je potřeba provést úklid na svých zahrádkách či prostranství kolem domu. Jarní úklid letos začne 3. dubna a bude ukončen 11. dubnovým dnem. Umístění kontejnerů najdete v tabulce.

Tak jako každý rok je potřeba provést úklid na svých zahrádkách či prostranství kolem domu. Jarní úklid letos začne 3. dubna a bude ukončen 11. dubnovým dnem.

Suché listí, větve, trávu, plevel, zeminu, tedy odpad, který nemá nebezpečné vlastnosti, mohou Opavané ukládat do přistavených kontejnerů umístěných dle harmonogramu na vyznačených místech ve městě. Kontejnery zde budou umístěny vždy ve 14 hodin a odvezeny téhož dne v 18 hodin.

Další odpady – kusový, objemný, stavební, případně nebezpečný jako ledničky, televizory, pneumatiky, autobaterie, obaly od olejů a nátěrových hmot do kontejnerů nedávejte. Můžete je bezplatně odevzdat na třech sběrných místech, a to na ulici Hálkova v Kateřinkách, Bílovecká v Kylešovicích nebo Přemyslovců v Jaktaři. Sběrné dvory mají otevřeno od pondělí do pátku v době od 11 do 17.30 hodin a v sobotu od 8 do 11 hodin.

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů

3. 4.

Mlýnská  konec u řeky

Jateční  u obchodu

 

Slámova  u opěrné zdi

 

 

4. 4.

 

Horovo náměstí  od ul. Gogolova

 

Englišova  u prodejny potravin

Karolíny Světlé  u transformátoru

 

 

5. 4.

 

Šeříková  křižovatka s ul. Květinová

Stará silnice  křižovatka s ul. Prokopa Holého

Mostní  u domu č. 11

 

 

6. 4.

 

Wolkerova  vozovka naproti domu č. 32

Rolnická  stanoviště autobusů u Ingstavu

Pekařská  vozovka naproti domu č. 107

 

 

7. 4.

 

Ochranova  u parčíku

Ratibořská  odstavný pruh vedle Dřevony

Fügnerova  křižovatka s ul. Na Bahně

 

 

10. 4.

 

28. října  křižovatka s ul. U Švédské kaple

 

Zahradní  křižovatka s ul. Tyršova

 

Boženy Němcové  křižovatka s ul. Mendlova (u nového objektu)

 

 

11. 4.

 

Wintrova  spojka s ul. Slovenská

Vaníčkova  křižovatka s ul. Ruská

 

Hlavní  u domu č. 93

Bílovecká  plocha před Správou silnic MSK

U Hřbitova – plocha za hřbitovní zdí