Jasan ztepilý u náměstí Svaté Hedviky v Opavě

Upraveno: 21.02.2020

Letitý jasan ztepilý, rostoucí v travnaté ploše náměstí Svaté Hedviky – mezi domy číslo 10 až 12 a 13 až 15 (pozemek parc. č. 77/10 k.ú. Opava-Předměstí) patří s obvodem kmene 380 cm mezi výrazné dřeviny dané lokality. Tento strom však musí být odstraněn z důvodu jeho napadení vějířovcem obrovským (Meripilus giganteus). Vějířovec obrovský patří mezi dřevokazné houby, která způsobuje bílou, lístkovitou hnilobu na bázi kmene a tím dochází k významnému narušení provozní bezpečnosti stromů. V důsledku napadení vějířovcem obrovským hrozí riziko pádů stromů.

Perspektiva jasanu ztepilého je ovlivněna jeho silně narušeným zdravotním stavem, významně narušenou stabilitou a s tím související nebezpečí ohrožení osob a majetku možným pádem stromu vzhledem k místu, kde dřevina roste (blízko obytných domů a přístupových komunikací a chodníků k těmto domům). 

V rámci údržby zeleně budou v průběhu zimních měsíců odstraněny další nebezpečné stromy, rostoucí na pozemcích v majetku Statutárního města Opavy.