Jednání o EIA u obchvatu Opavy s ministrem životního prostředí

Upraveno: 03.02.2020
Zástupci města a Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 jednali v úterý 10. května s ministrem životního prostředí o problematice posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) u východní části severního obchvatu Opavy.

Ministr životního prostředí Richard Brabec včera (v úterý 10. května 2016) navštívil náš region. V Ostravě se mimo jiné setkal se zástupci Moravskoslezského kraje, Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 a měst Frýdku-Místku, Karviné, Krnova a Opavy, kterých se dotýkají aktuální vyjednávání s Evropskou komisí o stanoviscích EIA (posouzení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví) vydaných podle zákona č. 244/1992 Sb. (tzv. stará EIA).

Ministr Brabec přítomným popsal důvody k přijetí novely zákona o posouzení vlivů na životní prostředí a o procesu vyjednávání s Evropskou komisí v této věci. Na tomto jednání byla řešena EIA u dálničního přivaděče Prodloužená Rudná a obchvatů Karviné, Krnova, Opavy a Frýdku-Místku.

„Velmi podrobně jsem si vyslechl argumenty ministra Brabce. Ty jsou však již několik týdnů a měsíců známé. Co nás však doslova nadzvedlo bylo jeho sdělení, že jsme pro přípravu klíčových dopravních staveb asi udělali málo, když všechny nemají stavební povolení. Tak negovat naší práci v regionu, který státu usilovně pomáhal a nadále pomáhá připravovat dopravní stavby, je již na hraně korektnosti,“ říká náměstek hejtmana kraje pro dopravu Daniel Havlík.

Podle jeho slov jak kraj, tak i obce a města v regionu intenzivně státu pomáhali například s výkupy pozemků pro klíčové silniční dopravní tepny.

Podle sdělení ministra není problém s financováním stavby krnovského obchvatu. Ten má k dispozici všechna stavební povolení. „Přijal jsem od pana Brabce vysvětlení, že evropské prostředky, i přes existenci stanoviska EIA podle starého zákona, mohou na tuto stavbu plynout. Počkám si však na definitivní rozhodnutí,“ sděluje opatrně krnovský místostarosta Michal Brunclík.

Na východní část opavského severního obchvatu v současné době probíhá tendr. „Upozornil jsem ministra Brabce, na to, že chybí vydat stavební povolení na cca 120 metrů hlavní trasy. Toto povolení nemůže být vydáno, protože chybí souhlasné vyjádření jeho resortu. Požádal jsem ho, zda by mohla v našem případě proběhnout nějaká výjimka. Dostal jsem příslib, že se bude touto problematikou zabývat,“ objasňuje náměstek opavského primátora pro dopravu a místopředseda Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 Josef Stiborský.

V průběhu jednání byly pokládány dotazy i od zástupců Frýdku-Místku nebo Karviné. Tato města rovněž potřebují silniční obchvat.

Ministr životního prostředí přítomným sdělil, že na nejvyšší politické úrovni české vlády se jedná s Evropskou komisí o změně legislativy. Ta by umožnila doplnění stanovisek EIA, bez toho, aby se musel celý proces opakovat.

V našem kraji se jedná o obchvat Frýdku-Místku a I/11 Ostrava, Prodloužená Rudná.

„Pracovní jednání s panem ministrem bylo konstruktivní, nicméně nesmírně tvrdé. Vyjasnili jsme si vzájemně své postoje a názory. To bylo pro nás klíčové. V mnoha věcech však mezi námi panují názorové rozdíly. Jsme připraveni i nadále státu pomáhat a ve věci EIA hledat konstruktivní řešení, abychom tento problém vyřešili,“ dodává závěrem tajemník Sdružení Martin Dostál.