K územnímu plánu se sešlo celkem 140 připomínek

Upraveno: 20.11.2019
Po veřejném projednání územního plánu mohli občané uplatňovat své písemné připomínky a námitky. Ty byly rozděleny do 55 oblastí, se kterými se musí pořizovatel, odbor hlavního architekta a územního plánu, vypořádat.

Po veřejném projednání Územního plánu Opavy měli občané možnost uplatňovat k němu své písemné připomínky a námitky. Těch se sešlo celkem 140, přičemž jednotlivá podání obsahovala i více dílčích bodů či byla tematicky shodná, ale obsahující různá odůvodnění. Podání, která neměla předepsané náležitosti, musela být výzvou k jejich odstranění doplněna.

Námitky a připomínky byly rozděleny do 55 témat a oblastí, se kterými se nyní musí pořizovatel, odbor hlavního architekta a územního plánu, seznámit a za pomocí zastupitelstva a urbanistické komise vypořádat. Poté bude návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek doručen dotčeným orgánům a krajskému úřadu, a pokud to bude nezbytné, pořizovatel zajistí úpravu plánu, která by se musela znovu projednat.

Vedení města věří, že by konečná podoba celého dokumentu mohla být zastupitelstvu předložena k jeho vydání již v příštím roce.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí