K zápisu do mateřských škol v Opavě přišlo více dětí než vloni

Upraveno: 01.06.2021
Ilustrační obrázek

Na začátku května proběhl v mateřských školách, které jsou zřizovány městem Opava, zápis k předškolnímu vzdělávání na následující školní rok. Podáno bylo téměř 770 žádostí, ovšem ve dvou stovkách případů se jednalo o duplicity, tudíž reálně se do mateřských škol hlásí 572 dětí. Nejvyšší počet přihlášek přijali v Mateřské škole Mnišské, a to celkem 73.

„Do mateřských škol se pro školní rok 2021/2022 přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku,“ uvedla vedoucí odboru školství Andrea Štenclová s tím, že takových dětí přišlo k zápisu na tři sta a vzhledem k očekávánému uvolnění – odchodům do prvních tříd, bude vyhověno všem těmto žádostem. Zbylý zájem byl ze strany rodičů dětí mladších tří let. „Někteří rodiče dítě k předškolnímu vzdělání pouze přihlásí, ale dítě nakonec nenastoupí,“ doplnila vedoucí Štenclová.

Počet přihlášených za posledních pět let se příliš nemění. Oproti loňském roku přišlo dětí k zápisu o téměř padesát více, avšak například ve srovnání se školním rokem 2019/2020 je počet obdobný.

Anna Sotolářová
Tiskové oddělení