K zápisu do první třídy letos přišlo 850 dětí

Upraveno: 22.02.2020

K lednovému zápisu dětí do 1. tříd základních škol v Opavě pro školní rok 2015/2016 přišlo celkem 850 dětí, což je o 34 dětí více než v loňském roce.

„Ředitelé základních škol v souladu s platnou legislativou stanovili počet žáků 1. ročníku v návaznosti na organizaci a podmínky provozu školy a přijali počet dětí v souladu s celkovou cílovou kapacitou žáků školy uvedenou ve školském rejstříku, uvedla Andrea Štenclová z odboru školství.
Nejvíce dětí (123) se letos, stejně jako v minulých letech, zapsalo na ZŠ Englišova. Ze základních škol 1. až 5. roč. byl největší zájem o ZŠ Nový svět (31).

„Největší nárůst zájmu oproti loňskému roku zaznamenali na ZŠ Englišova a ZŠ Vrchní. Počet dětí, které přišly k zápisu, vzrostl u obou těchto škol o 15 oproti loňskému roku, upřesňuje 1. náměstkyně Simona Bierhausová a dodává, že se pomalu zbrzdil trend odkladů školní docházky. O roční odklad požádalo zhruba 14 % rodičů, což je nejnižší hodnota v posledních letech.

U zápisu pedagogové zkoumali schopnosti a dovednosti dětí především formou her. „Dcera byla prostředím ve škole naprosto nadšená. U zápisu měla za úkol poznávat barvy, zvířata, roční období a některá písmena. Namalovala obrázek, zarecitovala básničku a při hře s barevnými kostkami ji paní učitelka vyzkoušela i z počtů,“ vyjmenovává Olga Ovčáčková, která dceru přihlásila na ZŠ Šrámkova.

Skutečný stav žáků 1. tříd zjistí odbor školství až v září 2015 dle statistických zahajovacích výkazů.

„Kapacity opavských základních škol jsou naprosto dostačující, aby mohly být přijaty všechny děti, které přišly k zápisu, i přestože nám u tří škol vznikl převis mezi příchozími k zápisu a možností školy přijmout děti do 1. třídy. Jedná se o ZŠ B. Němcové, ZŠ Vrchní a ZŠ Nový svět,“ poznamenává Andrea Štenclová.

Volná místa hlásí ještě na ZŠ Ed. Beneše, ZŠ Opava-Kylešovice, ZŠ Mařádkova, ZŠ Riegrova a ZŠ Šrámkova.