Kam s odpadem poradí Třídící patrola

Upraveno: 23.11.2021
Ilustrační obrázek

Ačkoliv se v dnešní době mluví o třídění odpadu často a stále dokola, nezřídka se i přesto stává, že lidé nevědí, jak na to. Ozývají se pak na radnici s dotazy a žádostí o pomoc. Město se proto rozhodlo nabídnout další a to velmi pohodlnou možnost, jak získat všechny informace.

Od listopadu totiž v případě zájmu vyšle přímo k vám domů Třídící patrolu, která v oblasti separací odpadů pomůže a poradí. Jedná se o čtyři ekotýmy složené z žáků opavských škol ZŠ a MŠ Opava–Vávrovice, ZŠ Boženy Němcové, ZŠ Šrámkova a Slezského gymnázia Opava. Název Třídící patrola vymyslely samy děti.

„Cílem je pomoci všem, kteří chtějí zmenšit obsah popelnice na minimum. Nejenže vám ochotně vysvětlí, kam jednotlivé druhy odpadu správně odkládat, ale také vám poradí pár tipů, jak vzniku zbytečného odpadu předcházet,“ vysvětluje Kateřina Durčáková, koordinátorka environmentálního vzdělávání opavské radnice, která má projekt na starosti. Žáky bude vždy doprovázet i pracovník odboru životního prostředí, který je připraven odpovědět na dotazy a nabídnout řešení separace odpadu uši0té na míru dle vašeho bydliště. Patrola může do domácností samozřejmě vyrážet jen v případě, že to dovolí epidemiologická situace, vždy je nutné dodržovat nastavená hygienická pravidla.

Pokud máte zájem, aby se Třídící patrola zastavila právě u vás doma, stačí napsat na e-mail tridicipatrola@opava-city.cz a sjednat si schůzku.

Třídění odpadu je zákonná povinnost každého občana upravená obecní vyhláškou a její neplnění je možné pokutovat. „V souvislosti se změnou zákona o odpadech a radikálním nárůstem poplatků za skládkování je nezbytné, abychom se snažili množství komunálního odpadu minimalizovat. Jedině tak budeme moci ušetřené peníze využít lépe,“ dodávají na závěr pracovníci odboru životního prostředí.

Na realizaci akce získalo město dotaci z Moravskoslezského kraje.

Lada Dobrovolná
tiskové oddělení