Kam s vánočními stromky

Upraveno: 06.01.2020
Ilustrační obrázek
V tomto období začínají lidé vyhazovat vánoční stromky. Mnozí něvědí, kam s nimi. Stromky mají být shromažďovány u popelnic a kontejnerů, odkud je odvezou pracovníci technických služeb.

Vánoční stromky mají být dle „Vyhlášky o systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění odpadu na území Statutárního města Opavy“, shromažďovány na stanovištích sběrných nádob na zbytkový komunální odpad, tedy u kontejnerů a popelnic. Odtud jsou pracovníky techhnických služeb odváženy do areálu městského zahradnictví, kde jsou drceny štěpkovačem dřevní hmoty. Tyto štěpky jsou následně používány k mulčování keřových výsadeb v městě Opava.

"Odvoz vánočních stromků jsme již zahájili. Největší nápor je vždy druhý týden roku, kdy se této činnosti věnují dvě čety pracovníků a odváží se cca 36 m3 denně. Následně bude odvoz pokračovat dle potřeby, předpokládáme, že až do začátku měsíce února," uvedl Martin Girášek, provozně-technický náměstek Technických služeb Opava s.r.o. a dodal: "Vždy se bohužel najde řada neukázněných občanů, kteří třeba na sídlištích vyhodí stromek z okna. Nejenže znečišťují veřejné plochy, ale také komplikují a prodlužují práci našim pracovníkům, kteří by se mezitím mohli věnovat jiným činnostem. Proto bych chtěl touto cestou požádat občany, aby opravdu odkládali stromky na místa k tomu určená"

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí