Kateřinky se na jaře dočkají dalších úprav

Upraveno: 22.02.2020

V současné době probíhá výběrové řízení k veřejné zakázce v rámci Integrovaného plánu rozvoje Statutárního města Opavy pro sídliště Kateřinky. Konkrétně se jedná o stavbu s názvem „Zlepšení stavu dopravní infrastruktury a veřejného osvětlení“, a to v lokalitách Zeyerova, Antonína Sovy, Rolnická, Kollárova, Hálkova, Černá a Edvarda Beneše.

 „Jedná se veřejná prostranství na sídlišti Kateřinky, která se nacházejí v původním stavu a do jejichž oprav se doposud neinvestovalo. Tyto lokality zpravidla navazují na části, které se v rámci integrovaného plánu opravovaly v minulých letech. Jejich revitalizací tak dojde k zajištění celistvého rázu území,“ vysvětlil náměstek primátora Dalibor Halátek.

Rekonstrukce se dočkají vozovky a parkovací plochy, kde navíc přibude míst k stání vozidel. Opraveny budou i chodníky a komunikace pro pěší, které jsou sice stále funkční, ale nejsou bezbariérové, takže je handicapovaní mohli doposud využívat jen s velkou obtížností. „Dále budou zatravněny nevyužívané zpevněné plochy, takže dojde k navýšení klidových zón v daných lokalitách. Inovací projdou také kontejnerová stání. Zastaralé veřejné osvětlení bude vyměněno za nové, které bude rozmístěno na vhodnějších místech, než tomu bylo doposud,“ doplnila Hana Tvrdá z odboru rozvoje města a strategického plánování.

Opravy by měly začít v březnu příštího roku a potrvají zhruba 5 měsíců. Včetně projektu se dle předpokladů proinvestuje 14,85 milionu korun včetně DPH, 11,9 milionu z této částky přitom pokryje dotace z Integrovaného operačního programu.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí