Komárovská cyklostezka už je v provozu

Upraveno: 23.02.2020

Na začátku prosince převzalo město zkolaudovanou první část nové stezky pro chodce a cyklisty v Opavě Komárov. Ta byla v uplynulých měsících vybudována po pravém okraji ulice Ostravská konkrétně od jejího křížení s ulicí U Černého mlýna až po železniční přejezd u farmaceutické firmy TEVA. Celková délka stezky vystavěné během této první etapy je 914 metrů s šířkou 2,5 metrů. Výstavba tohoto úseku stála město zhruba 8,4 milionů korun, dvěma miliony z této částky přitom přispěla právě společnost TEVA.

V současné době je tato stavba plně funkční a provozuschopná. Nicméně při převzetí díla od zhotovitelské firmy Hochtief byly zjištěny zjevné vady. Proto jsme s firmou uzavřeli dohodu o jejich odstranění,“ vysvětluje náměstek primátora Dalibor Halátek.

Veškeré chyby musí být napraveny nejpozději do konce měsíce května. Město rozhodnutím rady do té doby pozastavilo zhotoviteli vyplacení finanční částky ve výši 10 % z celkové ceny díla, konkrétně 808 tisíc korun.

V budoucnu by měly být vybudovány ještě další dva úseky cyklostezky.  Jeden by měl navázat od ulice U Černého mlýna a vést až ke spojce směrem na Kylešovice, další část by vedla až areálu společnosti Model obaly.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí