Komárovská škola se rozroste o sportovní halu

Upraveno: 22.02.2020

V nejbližších dnech budou zahájeny práce na výstavbě nové tělocvičny v Komárově. Sportovní montovaná hala vyroste v těsné blízkosti místní školy, se kterou bude spojena zděným krčkem. V něm bude umístěno sociální zařízení a zázemí pro celou tělocvičnu. Přístavbou se podaří částečně modernizovat a výrazně rozšířit také prostory, které škole dlouhodobě chybí -  šatny, kabinet, WC či komory pro úklid.  Stavba tělocvičny se přitom v Komárově plánuje již řadu let.

Naše očekávání je veliké, protože dojde k významnému rozvoji školy. V současné době  škola žádnou tělocvičnu nemá, pro hodiny tělesné výchovy a své školní a společenské aktivity si proto pronajímáme místní orlovnu. Jde o společenský sál, který má nedostatečné rozměry a již navíc také volá po modernizaci,“uvedl ředitel základní a mateřské školy Komárov Tomáš Weicht.

Podle jeho slov byli obyvatelé Komárova doposud nuceni za sportem dojíždět do centra města či okolních samostatných obcí nebo využít stísněných prostor orlovny.  Věří, že díky výstavbě tělocvičny se otevřou nové možnosti pro trávení volného času místních dětí i dospělých, tělocvična totiž bude sloužit i široké veřejnosti či dalším místním organizacím.

„ Mimo jiné budeme moci konečně rozšířit nabídku zájmové výchovy pro naše předškoláky i děti ve školní družině, konečně budeme schopni pořádat větší akce pro děti i jejich rodiče přímo ve škole či organizovat meziškolní aktivity jako jsou různé závody, přebory či soutěže,“ dodává Weicht.

„ Stavba je zahrnuta do Integrovaného plánu rozvoje města jako dodatečný projekt. Čerpat na ní tedy budeme jak peníze z dotace, tak i z rozpočtu města. Zakázka byla vysoutěžena  za 20 milionů 415 tisíc korun bez DPH,“ uvedla první náměstkyně primátora Simona Bierhausová.

Začátek realizace je naplánován na květen. Veškeré práce by měly být v souladu s dotačním titulem ukončeny již v prosinci letošního roku.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí