Komárovu začala sloužit nová tělocvična

Upraveno: 30.01.2020
Během uplynulých sedmi měsíců vyrostla při základní škole v městské části Komárov nová sportovní hala. Sloužit bude nejen dětem z místní mateřské a základní školy, ale i široké veřejnosti.

Za přítomnosti celé řady hostů byla dnes v opavské městské části Komárov slavnostně uvedena do provozu nově postavená tělocvična. Sportovní montovaná hala v těsné blízkosti místní školy, se kterou je spojena zděným krčkem. Stavbu během sedmi měsíců zrealizovala firma Ostravské stavby, a.s.

„Na vybudování této tělocvičny jsme čekali dlouhou řádku let. Škola do současnosti žádnou tělocvičnu neměla, pro hodiny tělesné výchovy a své školní a společenské aktivity si proto pronajímala místní orlovnu. Jde o společenský sál, který má nedostatečné rozměry a navíc již také volá po modernizaci,“uvedl ředitel základní a mateřské školy Komárov Tomáš Weicht.

Podle slov starosty Komárova Lumíra Měcha byli místní obyvatelé doposud nuceni za sportem dojíždět do centra města či okolních samostatných obcí nebo využít stísněných prostor orlovny. Věří, že díky výstavbě tělocvičny se otevřou nové možnosti pro trávení volného času místních dětí i dospělých, tělocvična totiž bude sloužit i široké veřejnosti či dalším zdejším organizacím. Využívat ji přitom budou i okolní obce.

„Mimo jiné budeme moci konečně rozšířit nabídku zájmové výchovy pro naše předškoláky i děti ve školní družině, konečně budeme schopni pořádat větší akce pro děti i jejich rodiče přímo ve škole či organizovat meziškolní aktivity jako jsou různé závody, přebory či soutěže,“ dodal Weicht s přáním, že se v budoucnu dočká rekonstrukce i samotná budova školy.

Primátor města Opavy Radim Křupala ve svém projevu poděkoval všem, kteří se na vzniku stavby podíleli, a vyčíslil náklady na celou investiční akci. Ty se vyšplhaly na téměř 26,3 milionů korun. Město přitom čerpalo z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 dotaci ve výši  23,454 milionů korun, 2,84 milionů pak uhradilo z vlastního rozpočtu.

„Opava v minulých letech, a bude tomu tak i do budoucna, investuje nemalé finanční prostředky do oprav a zateplování budov školských zařízení.  Prostředky vkládá také do výstavby sportovišť, teprve před měsícem například otevřelo nově vybudovanou multifunkční halu v Městských sadech,“ připomněl ve své úvodní řeči primátor Radim Křupala a pokračoval: „Myslím, že nabídnout dětem a mládeži možnost sportovat je jedno z nejlepších preventivních opatření, jak předejít bezcílnému trávení volného času, které může bohužel v některých případech končit například vznikem závislostí či kriminalitou dospívajících.“

V rámci slavnostního otevření objektu potěšily svým vystoupením všechny přítomné hosty děti z místní mateřské a základní školy. Nakonec tělocvičně požehnal i zdejší farář Adam Krzysztof Małek.

Stavba Komárovské tělocvičny zakončila úspěšnou řadu projektů realizovaných v rámci Integrovaného plánu rozvoje města v uplynulých letech, během nichž byly od roku 2008 kromě výše uvedené multifunkční haly zrekonstruovány například budovy Obecního domu, Slezského divadla, kulturního domu Na Rybníčku, sportovní haly na Tyršově stadionu, proběhla revitalizace Městských sadů, Městských parků či vnitrobloku u kina Mír.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí

Fotografie ze slavnostního otevření nové tělocvičny najdete na Facebooku města www.facebook.com/mestoopava.