Komunitní centrum již opět slouží klientům

Upraveno: 23.02.2020

V pondělí 8. června bylo slavnostně znovuotevřeno Komunitní centrum v Opavě - Kylešovicích na Liptovské ulici. Dvoupodlažní zastaralý objekt prošel od září nákladnou rekonstrukcí za více než 11 milionů korun. Jejím cílem bylo vybudovat vhodný bezbariérový prostor pro poskytování sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením ze spádové oblasti Opavy.

„Velmi mě těší, že se nám i za pomoci dotačních financí podařilo centrum zrekonstruovat, protože klienti si určitě zaslouží trávit chvíle v příjemném, moderním a k poskytování sociálních služeb dobře vybaveném prostředí. Po rekonstrukci se zvýšila kapacita centraz 16 na 36 klientů, zkvalitnily a rozšířily se služby sociální rehabilitace, a navíc, což je jistě nezanedbatelné, objekt je nyní přístupný také lidem s tělesným postižením, protože je bezbariérový," uvedl během slavnostního otevření náměstek primátora Josef Stiborský.

V rámci stavebních a dispoziční úprav se budova dočkala nové fasády včetně zateplení, výměny oken, rekonstrukce střechy, nové elektroinstalace, zdravotechniky, vytápění i vzduchotechniky. Nově byly vybaveny i interiéry jednotlivých místností, kuchyně a tréninkové kavárny. Ta vznikla v přízemí objektu a bude ji provozovat nestátní nezisková organizace ANIMA VIVA  o. s. v rámci poskytování sociálních a souvisejících služeb. Úpravami včetně sadové výsadby a osazením herními prvky prošla také přilehlá zahrada. Kavárna se zahradou budou otevřeny široké veřejnosti k aktivnímu trávení volného času a budou sloužit jako veřejný prostor nejen pro neformální přátelská či mezigenerační setkávání, ale rovněž jako prostor pro konání akcí pořádaných obecně prospěšnými komunitami, či k spolkové činnosti.

Jsem ráda, že se dobrá věc podařila, poděkování patří v prvé řadě všem, kteří se na realizaci tohoto smysluplného projektu podíleli.  S potěšením pozoruji, jak naše sociální pracovnice evidují nové zájemce již od prvního týdne po nastěhování, což bylo v polovině května, kdy jsme se teprve sami nově zabydlovali a seznamovali s novým prostředím. Opravdu krásně zrekonstruované prostory jsou nyní nejenom důstojným prostředím pro naše klienty, ale i pro naše pracovníky při jejich náročné a stále společností ne zcela doceněné práci,“ uvedla Hana Brňáková, ředitelka sdružení ANIMA VIVA o. s., které je oficiálním partnerem SMO při realizaci projektu a poskytovatelem sociálních a souvisejících služeb v Komunitním centru Liptovská.

Projekt „Rekonstrukce Komunitního centra Liptovská“ byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013. Výše předpokládané dotace přitom představuje 40% z celkových způsobilých výdajů, tedy 4,1 miliony korun. Zbytek byl financován z městské kasy.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí