Komunitní práce na městské ubytovně U Cukrovaru

Upraveno: 23.02.2020

Obyvatelé městské ubytovny U Cukrovaru si vlastními silami zvelebili společné prostory. Celý projekt vzešel z podnětu samotných obyvatel, kteří prostřednictvím pracovní skupiny osob se sociokulturním znevýhodněním komunitního plánování v Opavě navrhli práce, jež by byli sami schopni a ochotni zrealizovat pro zvelebení společného bydlení.

Zapojení samotných obyvatel do údržby společných prostor ubytovny je velice žádoucí a má pozitivní vliv na způsob, jakým se v budoucnu budou v těchto prostorách chovat. Pokud vynaložíme určité úsilí při zajištění konkrétních věcí, bezpochyby to ovlivní náš následný vztah k těmto věcem, budeme si jich pravděpodobně více vážit. Proto jsme z rozpočtu odboru školství, kapitoly prevence kriminality vyčlenili částku 30 000 Kč, která byla použita na nákup materiálu, potřebného k zajištění celé akce.

S pracemi jsme začali na začátku měsíce září. Nejprve jsme se zaměřili na drobné úpravy venkovní části budovy, celý objekt se natřel, stejně tak okna a podhledy. Následně proběhla výmalba vnitřních prostor a oprava části podlahy,“ uvedl terénní pracovník MMO Martin Lévay, který na realizaci vlastních prací dohlížel a který působí v rámci projektu realizovaného za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.

Vzhledem k pozitivnímu hodnocení celého projektu, jak ze strany samotných obyvatel ubytovny, tak ze strany občanů v blízkém okolí, je v plánu v této činnosti pokračovat i v příštím roce. 

Dagmar Polášková, protidrogový koordinátor a manažer prevence kriminality